Entrades

Santa Bàrbara és un dels municipis beneficiaris dels ajuts que l’ACA adjudica per millorar la garantia d’aigua.

2016-09-25_08-30-49

Pou nº 1 de Santa Bàrbara (Foto: J. Roig)

Tot i que l’adjudicació és provisional, el nostre municipi podria rebre més de 53.000 euros per efectuartractaments plaguicides al primer pou que es va construir, just ara fa 50 anys.

La Diputació també ha concedit una altra subvencio de 22.196,53€ que es destinaran al pagament de despesesd’energia elèctrica de l’enllumenat públic.

(J.Roig).-El primer pou que es va construir al nostre poble per subministrar aigua potable municipal data de l’any 1966 i precisament el passat 18 d’octubre es van complir 50 anys de la trobada d’aigua a aquest pou. Uns anys més tard es va construir un segon pou per reforçar l’aforament del primer i a principis del nou segle es va haver de construir un tercer pou a més de 400 metres de profunditat per tal d’evitar els problemes de concentració de nitrats per sobre dels nivells autoritzats que s’havien observat als dos primers pous.
Ara, el passat dijous l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va fer pública la resolució que adjudica provisionalment una línia d’ajuts per millorar la garantia d’aigua als municipis que tenen problemes d’abastament. La línia, dotada amb 10 milions d’euros es destinarà a un total de 104 projectes de millora que suposaran una inversió global induïda de 20 milions d’euros a Catalunya, repartits en 84 municipis entre els que hi trobem Santa Bàrbara, Ulldecona i Alcanar a la comarca del Montsià i Gandesa, Caseres i Corbera a la Terra Alta.

Segons la llista publicada, al nostre municipi se li atorgarien 53.652 euros en concepte de “Tractament de plaguicides pou vell de Santa Bàrbara”.
En el cas d’ Ulldecona la subvenció és de 28.635 euros per “ Incorporació d’una nova captació del Canal de Regants d’Ulldecona i renovació de la xarxa d’abastament en alta”.
Alcanar rebria 25.470 euros per a la “Xarxa d’abastament d’aigua a la urbanització Voramar i Alcanar Costa” i 4532 en concepte de “Recuperació pou Serramar I, renovació pou Serramar II”.
Segons es pot llegir al mateix informe, l’ajuntament de Santa Bàrbara hauria pressupostat per al tractament plaguicida 179.430 euros, essent l’import elegible o subvencionable de 148.967 euros.

Aquesta línia d’ajut de caràcter plurianual, convocada per l’ACA el passat mes de maig, pretén donar suport als municipis amb problemes de garantia d’abastament o de qualitat de l’aigua. A Catalunya hi ha més de 210 municipis, generalment petits o aïllats, amb problemes d’aigua.

Les obres subvencionades (a l’espera de la resolució definitiva un cop superats els tràmits corresponents) es podran executar fins l’1 novembre de 2018.
El Ple de la Diputació de Tarragona en la seva sessió en data 27 de maig de 2016 també va aprovar la concessió de subvencions dins el programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2016, atorgant a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 22.196,53€ que es destinaran al pagament de despeses d’energia elèctrica de l’enllumenat públic.

El Copate encara no ha pogut pagar els proveïdors de la passada campanya

ddt

Avioneta fumigadora (Foto: M.M. Diari de Tarragona)

El vicepresident de l’organisme, Joan Castor Gonell, tem que aquest fet pugui portar problemes a l’hora de contractar serveis i productes per a la d’enguany.

La Generalitat encara no ha fet efectiu el pagament de la primera anualitat de la subvenció atorgada per la trienni 2015-2017, per a la lluita contra el mosquit i la mosca negra.

Avui hi ha convocada una reunió dels alcaldes dels municipis afectats per debatre la situació.

(J.Roig/T.G.).-A finals del passat any 2015, el Govern català va aprovar atorgar una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE), per finançar les actuacions previstes al Pla d’actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades  per al periode 2015-2017. La subvenció total és de 2.021.000 euros, distribuïts en tres anualitats de 673.680 euros cada any.
El vicepresident del Copate i alcalde de Santa Jaume d’Enveja Joan Castor Gonell, explicava, en declaracions al programa “Món local” de La Plana Ràdio, que encara no han rebut la partida corresponent a la primera anualitat i això està causant una gran preocupació als alcaldes de Delta perquè  no han pogut pagar als proveïdors de serveis i productes que han fet els tractaments. Aquest retard no permet poder negociar bons preus i preocupa al vicepresident del Copate perquè pot ser un factor negatiu que podria retardar l’actuació dels mitjans aeris.” I solament tenim tres dies per poder fer els tractaments, un cop els mosquits han post els ous”, deia Gonell.

Avui mateix s’ha convocats els alcaldes per tal d’explicar-los-hi la gravetat de la situació, perqué els tractaments ja s’haurien de començar i el mes passat van haver-hi ja els primers problemes per poder pagar els personal de l’organisme, tenint que avançar  diners alguns ajuntaments.

L’alcalde de Santa Jaume d’Enveja creu que les administracions superiors no tenen clar la importància que té el control d’aquest insecte, no solament per a la salut, sinó també per l’afectació negativa que té per la turisme que rep la zona.

 

Les entitats de Santa Bàrbara, ja poden demanar les subvencions per al 2015

SANTA-BARBARA-VISTA-AEREA-1Tenen de temps fins el 28 de Març per poder presentar la documentació que els dona dret  a rebre aquest ajut

(AdSB/J.Roig).-El passat 14 de febrer de 2015, es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les bases específiques reguladors per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives que l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorga per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes populars i tradicionals, any 2015.

Com tots els anys, poden  acollir-se a aquestes bases, totes les entitats culturals, educatives i esportives de la nostra població.

Les sol•licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració  com el programa d’activitats a realitzar, també el tipus d’activitat a realitzar i la durada.
Es valora que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat, així com l’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte i el nombre de participants que es beneficien de l’activitat.
També es té en compte l’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per l’Entitat sol•licitant i que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
Les entitats  sol•licitants han de presentar també  el seu pressupost anual.

Un altre paràmetre que també es valora  molt positivament és la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament durant l’any anterior. En aquest sentit cal dir que la majoria d’activitats i festes que s’organitzen al municipi es poden dur a terme gràcies a la implicació i el voluntarisme d’ aquestes entitats.

El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 28 de març de 2015.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposa que l’entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se’ls convoqui oportunament.

Subvencions de la Diputació per a la Llar d’Infants i per als interessos de préstecs

images(AdSB).-Dins les actuacions integrals al territori i cooperació, la Diputació de Tarragona destina unes subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, per a finançar inversions. L’import que la Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Santa Bàrbara és de 3.359,43 euros per interessos de l’exercici 2014.
D’altra banda i dins del programa extraordinari de suport al centre de 1r cicle d’infantil de titularitat municipal curs 2013-2014, la Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 26.442,50 euros a la Llar d’Infants Les Beceroles del nostre poble

Des de la seua pàgina web, l’ajuntament de Santa Bàrbara informava que, gràcies  a aquesta subvenció s’han pogut realitzat moltes festes i activitats per als infants i les seves famílies, entre elles  la Festa de la Castanyada celebrada el passat 31 d’octubre pel matí i en la que els petits i petites  van fer els panellets i van rebre la visita de la castanyera.Per la tarda, van celebrar la castanyada al Centre Cultural juntament amb els seus familiars.

També han fet la festa dels “Fruits de Tardor” on preparen tota una exposició de fruits típics d’aquesta estació que porten de casa.
Durant el primer trimestre del curs, els infants coneixen el color roig. Fan diferents activitats relacionades amb aquest color, fins i tot una gran festa, on veuen un teatre de titelles de la caputxeta vermella.
El dia 19 de desembre també organitzen la festa del Caga Tió a la Llar i finalment,
el 23 de desembre, es va celebrar la festa de Nadal, aquesta festa la preparen els pares i mares dels alumnes de la Llar, ells són qui preparen alguns tallers, la decoració i el berenar per als seus fills/es.
La Llar d’ Infants Les Beceroles  de Santa Bàrbara és un altre dels centres educatius del nostre poble, té una capacitat per a 72 alumnes i compta amb un total de 5 educadores que fan el seguiment dels alumnes durant tot el cicle de preescolar.