Entrades

Santa Bàrbara ratificarà, al ple d’avui, la seua intenció de seguir formant part del Consorci per a Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

consorciL’ajuntament de Santa Bàrbara ha convocat per avui la sessió Ordinària del Ple que tindrà lloc aquesta tarda a les 7:30 i on es presenta a votació 11 punts a l’ordre del dia.
S’ha convocat una sessió plenària ordinària que serà retransmesa per La Plana Ràdio i on, entre altres acords, es vol aprovar el reglament de funcionament per a l’Smartcentre.

(Redacció/J.Roig).-D’entre els punts que es posaran a votació, destaquem els que fan referència als l’informes d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014  referents al 3r. i 4t. trimestre,  així com  l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions atenent allò que disposa la Llei. També es proposarà aprovar la rectificació de l’Inventari municipal dels béns i drets  dels que disposava  el nostre poble a 31 de desembre del passat 2013.
També es vol aprovar definitivament  el Reglament municipal de Regim Intern regulador de l’ús i funcionament de l’Smartcentre, aixi com la modificació dels Estatuts del Consorci Localret.

La corporació municipal també té la intenció de ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de gener de 2015 de seguir formant part del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a Grup d’Acció Local en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Recordem que el Consorci per a Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià és una entitat no lucrativa, constituïda com a Grup d’Acció Local i en la que s’hi integren entitats públiques (administracions locals) i privades sense ànim de lucre, implicades en el desenvolupament econòmic de la zona i orientades cap a la dinamització del territori a les comarques del Baix Ebre i Montsià, a través de la gestió i optimització dels recursos econòmics assignats pel programa europeu Leader i elaborant els seus plans d’actuació.

Finalment també es posarà a aprovació una moció de rebuig a la indemnització del cas Castor.

Com es habitual sempre que la sessió plenària és de caràcter ordinari, La Plana Ràdio retransmetrà en directe el Ple a partir de les 7:30 d’avui i en diferit, demà divendres a partir de les dues de la tarda.