Entrades

El gasoducte marí limita la pesca del llagostí en un dels principals caladors

Foto: Joan Revillas

Els pescadors de la Ràpita i les Cases creuen insuficients les compensacions pactades amb Escal

(D.T)Les obres del gasoducte del projecte Castor han perjudicat la pesca en un dels principals caladors de llagostins davant les costes del Montsià i el Baix Maestrat.

Així ho asseguren els pescadors de  Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Alcanar, els quals reclamen a l’empresa promotora del magatzem subterrani de gas, Escal UGS,  més compensacions de les que ja es van comprometre  pels perjudicis que els podia ocasionar la construcció de la instal·lació al sòl marí al llarg d’uns 20 quilòmetres, entre la desembocadura del riu Sénia i la plataforma marina on s’injectarà i s’extraurà el gas.

Concretament, els convenis signats aportaven uns 400.000 euros a la confraria rapitenca i 120.000 a la de les Cases d’Alcanar durant cinc anys, per compensar els perjudicis que es pugessin causar les obres i l’exclusió temporal de la zona de pesca.

Els pescadors consideren ara que no és suficient, ja que les pèrdues estan sent majors de les esperades inicialment. Així, algunes barques rapitenques han vist com s’enganxaven les seves arts de pesca amb les roques i s’empastifaven amb els fangs que han quedat al fons després de la construcció del gasoducte, segons ha explicat el president de la confraria
Verge del Carme, Eusebi Rosales.  Escal UGS, per la seva banda, explica que les obres del gasoducte (ja finalitzades) no ha deixat pedres al fons marí i els fangs s’assentaran en uns mesos, fet  que corroboren les confraries de pescadors del Baix Maestrat.

L’ajuntament de la Ràpita congela les taxes i abaixa l’IBI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha aprovat aquest dijous al vespre les ordenances fiscals per al 2012, que preveuen la congelació de la gran majoria de taxes. “Malgrat la reducció de les aportacions que obtindrem del fons de cooperació de Catalunya i de la participació dels tributs de l’Estat, hem estat sensibles amb la situació econòmica actual de les famílies i hem fet un esforç importantper apaivagar la disminució d’ingressos i aportacions municipals sense apujar els impostos”, ha destacat l’alcalde de la Ràpita, Joan Martín (CIU).

A més, segons el portaveu del PSC (soci de govern de CIU), Josep Pitarch, amb aquestes ordenances “hem donat compliment a algunes de les demandes que ens havien fet amplis sectors de la ciutadania”. És el cas de la incorporació de bonificacions fiscals en l’impost de plusvàlua per herència de
l’habitatge habitual per a ús propi, que serà d’un 100% en el cas de vídues i vidus, i d’un 50% per als fills.

Tanmateix, s’ha complert amb el compromís de rebaixar el tipus de gravamen de l’impost de béns immobles (IBI), que passa d’un coeficient del 0,62 fixat el 2011 al 0,55 per al 2012.

Pel que fa a la taxa d’escombraries, l’ajuntament rapitenc l’ha mantingut per al 2012, tot i que el Consorci de Residus del Montsià incrementarà l’import de les aportacions municipals en un 5%. A més, s’han incorporat bonificacions fiscals en aquesta taxa per a les famílies nombroses i les famílies amb un membre al càrrec quetingui un grau de disminució mínim del 66%.Hi ha hagut, però, un increment de les taxes sobre els cursos de natació de la piscina municipal en un 10%, i de les taxes de la guarderia municipal, que pujaran el 3% corresponent a l’IPC, segons el govern municipal, per cobrir uns serveis deficitaris.

La proposta d’ordenances fiscals ha estat aprovada amb els vots favorables del govern municipal, format per CIU i PSC, i del PP, el vot en contra d’ERC i l’abstenció d’EBIN. El principal grup de l’oposició, ERC, ha votat en contra “perquè creiem que ara era el moment d’aprofitar la bona situació econòmica amb què diu el govern que es troba l’ajuntament per desgravar la càrrega fiscal de les famílies, i, en canvi, ens han presentat unes ordenances conservadores i còmodes des del punt de vista dels ingressos”.

La Ràpita, pionera en el reciclatge de l’oli domèstic

(Redacció/J.Roig.-)A partir de la setmana vinent (25 d’octubre),un grup d’educadores ambientals repartiran uns embuts mitjançant un porta a porta a totes les llars de la Ràpita. Es tracta d’uns embuts que s’adapten a les ampolles de refresc o d’aigua per tal d’abocar-hi l’oli domèstic.

Aquestes visites formen part d’una campanya que ha posat en marxa l’ajuntament de la Ràpita amb el suport del Consorci de Residus del Montsià per fer que l’oli vegetal usat a la cuina i que habitualment tirem a l’aigüera es converteixi en un element més de la recollida selectiva de residus.

A més, aquells ciutadans que no es trObin a casa en el moment del porta a porta, la regidora de Medi Ambient, Elisabet Castellà, informa que “poden aconseguir el seu embut a l’ajuntament, al Maset o a l’Oficina de Turisme, si porten el tríptic que se’ls deixarà al seu domicili”.

Després de ser un dels primers municipis del Montsià que va implantar el sistema de contenidors soterrats, la Ràpita es convertirà ara en municipi pioner a les Terres de l’Ebre en posar en marxa aquesta campanya i instal•lar contenidors per a l’abocament de l’oli domèstic a diferents punts del municipi.“

Pesca Ràpita tanca les botigues de venda de peix

La Confraria de Pescadors de la Ràpita ha decidit suprimir les peixateries de Tortosa i la Ràpita, perquè generen pèrdues econòmiques mensuals

La Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita tancarà les dues botigues de venda directa de peix que té a la Ràpita i Tortosa demà dissabte. El punt Llegir més