Posts

El cost per millorar la distribució d’aigua potable a Santa Bàrbara es xifra en 3.6 ME

Dipòsit municipal d’aigua de Santa Bàrbara (Foto:J.Roig)

Sorea lliura l’ajuntament l’informe que se’ls va demanar per conèixer l’estat actual de la xarxa.
Segons aquest informe, el rendiment òptim de distribució hauria de ser del 70 % , mentre que el real fluctua entre el 42 i el 44%.

Al ple del mes d’Abril passat, les tres formacions amb representació a l’ajuntament de Santa Bàrbara (PDeCAT, EP i PP), donaven suport unànime a la moció presentada pel grup d’Esquerra Planera que demanava a l’empresa Sorea, encarregada de gestionar el servei d’aigües municipal, la realització d’un estudi acurat i un treball de recerca per conèixer qui és l’estat real de la xarxa de distribució i les pèrdues que sofreix, per tal que, a partir d’aquest estudi, l’ajuntament pugui pressupostar i planificar solucions a mitjà termini.
Dos mesos després, Sorea ha presentat aquest estudi que l’alcalde, Alfred Blanch, explicava a la corporació durant la sessió de ple d’aquest mes de juny.

Del mateix es desprèn, com a trets més significatius que, després de les pèrdues habituals que es produeixen durant tot el procés, des de la captació, l’emmagatzematge al dipòsit municipal o la distribució per la xarxa, el rendiment òptim que hauria de tenir el subministrament hauria de ser del 70 per cent, és a dir, aquest és el volum d’aigua que hauria d’arribar a les aixetes de les nostres cases, comptabilitzades aquestes pèrdues. Segons l’estudi, la que ens arriba fluctua entre un 42 i un 44 per cent o el que és lo mateix, tenim un dèficit estimat que va del 26 i el 28 per cent respecte al cabal “normal”

Per millorar aquestes pèrdues l’empresa recomana substituir materials obsolets, reduir pressions, instal·lar vàlvules reguladores i substituir escomeses malmeses, entre altres.

L’estudi indica els diàmetres òptims dels tubs canalitzadors o els mapes de les zones on s’han localitzat fuites els darrers 5 anys. L’informe pressuposta amb 3,6 ME el cost que significaria executar les millores necessàries per arribar al rendiment òptim de distribució indicat anteriorment, una xifra que l’alcalde deia , òbviament seria solament assumible si les millores es fan per fases, com de fet, ja s’està fent.

La xarxa de canalitzacions d’aigua potable a Santa Bàrbara té una longitud de 44 kilòmetres dels quals 24 encara són de fibrociment. L’alcalde volia tranquil·litzar a la població sobre la possible insalubritat d’aquest material, fent referència a un altre informe que indica que no és perillós mentre no es deteriori i que per tant no és obligat de canviar fins que això passi. Això no obstant, Blanch deia que totes les obres noves d’aixecaments de carreres que s’estan fent, ja contemplen la substitució d’aquestes canonades i que en, un termini de 5 anys, es preveu que els 24 kilòmetres de canonada de fibrociment actuals, es puguin reduir a la meitat.

Incidències i bosses d’aire als treballs de neteja del dipòsit municipal d’aigua de Santa Bàrbara.

IMAG0061

Proves d’aforament del nou pou municipal l’any de la seua construcció :2004 (Foto, J. Roig)

S’han hagut d’obrir els hidrants de la zona alta del poble per poder expulsar l’aire de les canonades de distribució.
L’alcalde diu que no és pot assegurar quant es normalitzarà completament el servei perque les tasques d’expulsió són lentes i feixugues.

(J.Roig/T.G.).-Tal i com estava previst i anunciat, el passat dimecres a partir de les tres de la tarda van començar els treballs de neteja del nou dipòsit municipal de subministrament d’aigua potable que tenien que concloure a les sis de la tarda, segons va anunciar l’empresa que gestiona aquest servei a Santa Bàrbara. Per lo que sembla i segons que va informar l’alcalde del municipi al torn de precs i preguntes de la sessió plenària que es va celebrar anit, l’empresa va informar cap a les cinc i mitja de la tarda de que els treballs havien acabat i que per tant es restablia el servei. Un parell d’hores desprès van començar a arribar les primeres queixes dels veïns que veien com encara no disposaven d’aigua als seus domicilis. Advertida la companyia de la incidència i desplaçats els operaris per comprovar quin era el problema, es va detectar que hi havia bosses d’aire a les canonades que dificultaven la normal circulació del líquid, per això es van tenir que habilitar els hidrants repartits per la zona alta del poble per tal de que surtis l’aire, restablint parcialment el servei desprès de les 10 de la nit.

L’alcalde va informar anit, també durant el ple, de que el subministrament no s’havia restablert completament i amb el cabdal habitual a tot el poble, ja que continuava havent-hi bosses d’aire al llarg del tram de mes de 1300m de la canonada principal, però que, el problema s’anirà solucionat al decurs de les properes hores tal i com l’aigua vagi desplaçant aquestes bosses amb els consums dels usuaris. De fet i segons va informar Blanch, els problema està focalitzat especialment a les plantes altes dels edificis per tema de pressió, mentre que als baixos el servei ja és òptim. Finalment l’alcalde va dir que ningú pot assegurar quant quedarà normalitzat completament el servei , “pot ser avui, el dissabte o el diumenge, ningú s’atreveix una data, perquè l’eliminació de les bosses d’aire és lenta i feixuga”, aclaria.