Entrades

Santa Bàrbara ratificarà, al ple d’avui, la seua intenció de seguir formant part del Consorci per a Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

consorciL’ajuntament de Santa Bàrbara ha convocat per avui la sessió Ordinària del Ple que tindrà lloc aquesta tarda a les 7:30 i on es presenta a votació 11 punts a l’ordre del dia.
S’ha convocat una sessió plenària ordinària que serà retransmesa per La Plana Ràdio i on, entre altres acords, es vol aprovar el reglament de funcionament per a l’Smartcentre.

(Redacció/J.Roig).-D’entre els punts que es posaran a votació, destaquem els que fan referència als l’informes d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014  referents al 3r. i 4t. trimestre,  així com  l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions atenent allò que disposa la Llei. També es proposarà aprovar la rectificació de l’Inventari municipal dels béns i drets  dels que disposava  el nostre poble a 31 de desembre del passat 2013.
També es vol aprovar definitivament  el Reglament municipal de Regim Intern regulador de l’ús i funcionament de l’Smartcentre, aixi com la modificació dels Estatuts del Consorci Localret.

La corporació municipal també té la intenció de ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de gener de 2015 de seguir formant part del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a Grup d’Acció Local en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Recordem que el Consorci per a Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià és una entitat no lucrativa, constituïda com a Grup d’Acció Local i en la que s’hi integren entitats públiques (administracions locals) i privades sense ànim de lucre, implicades en el desenvolupament econòmic de la zona i orientades cap a la dinamització del territori a les comarques del Baix Ebre i Montsià, a través de la gestió i optimització dels recursos econòmics assignats pel programa europeu Leader i elaborant els seus plans d’actuació.

Finalment també es posarà a aprovació una moció de rebuig a la indemnització del cas Castor.

Com es habitual sempre que la sessió plenària és de caràcter ordinari, La Plana Ràdio retransmetrà en directe el Ple a partir de les 7:30 d’avui i en diferit, demà divendres a partir de les dues de la tarda.

L ‘alcalde de Godall presidirà- un any i mig -Consorci per al Desenvolupament Interior del Montsià

Francesc Miró (Foto:Ajuntament de Godall)

(Redacció/J.Roig).-El passat dilluns  va tenir lloc la renovació dels membres del Consorci de Desenvolupament Interior del Montsià (DEIM), fruït dels les passades eleccions municipals i d’acord amb el contingut dels seus estatuts, recentment modificats. L’objecte i la finalitat del DEIM és la gestió del viver d’empreses de la comarca i el desenvolupament de sòl industrial i dinamització econòmica lligada al viver, així com també polítiques actives d’ocupació.

El Consorci DEIM és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, que ha quedat constituïda per als propers quatre anys pels Ajuntaments de Godall, La Galera i el Consell Comarcal del Montsià.

La presidència del Consorci DEIM l’exerciran, per períodes de setze mesos, els presidents dels tres ens locals consorciats. Francesc Miró, alcalde de Godall, és sobre qui recau el primer període de presidència. “L’objectiu primordial d’aquesta legislatura és el polígon industrial amb l’objectiu de contribuir a dinamitzar el sector econòmic del conjunt de la comarca. Per poder iniciar els treballs d’urbanització, cal accelerar el planejament urbanístic corresponent”, ha explicat Miró.

L’objecte i la finalitat del Consorci DEIM serà la gestió del Viver d’Empreses del Montsià i el desenvolupament de sòl industrial i dinamització econòmica lligats al viver, així com també polítiques actives d’ocupació; millorar les condicions de vida dels habitants de territori, promoure el desenvolupament econòmic i social de la comarca, així com aconseguir una millora de les infrastructures de la zona.

Les Terres de l’Ebre demanaran 10 MEUR més del fons d’industrialització de l’Estat pel 2011

Un moment de la reunió de la comissió de seguiment per a la industrialització de les Terres de l'Ebre.

ACN.-La comissió de seguiment per a la industrialització de les Terres de l’Ebre, liderada per la Delegació del Govern, sol·licitarà que el fons d’industrialització de l’Estat que enguany ha d’aportar 11 MEUR pel territori, tingui continuïtat durant l’any vinent. Així, tant a través de la secretaria general d’Indústria com dels partits polítics amb representació al Congrés, es negociarà amb el govern espanyol perquè destini 10 MEUR del fons d’industrialització pel 2011. La comissió ja ha preparat un llistat de projectes que justifiquen aquesta petició. Entre aquests, s’inclouen 3,3 MEUR per a l’adquisició de terrenys per tirar endavant la plataforma logística LogisEbre a l’Aldea

Salvadó, que ha presidit aquest dimecres la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d’Iniciatives per al Desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre, ha explicat que el disseny d’aquest llistat de projectes s’ha fet per tenir ‘més arguments’ davant del govern espanyol ‘quan ens demanin per a què volem els diners’. El delegat ha recordat que el fons d’industrialització és una eina que s’utilitza des del 2004 i que tot el complex de viver d’empreses de Flix (Ribera d’Ebre) ja es va finançar a través d’aquesta mesura.

A més de les gestions de la mateixa Secretaria General d’Indústria de la Generalitat, Salvadó ha explicat que es traslladarà als grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats perquè hi incideixin en el debat parlamentari dels PGE.

La proposta d’actuacions que s’ha fet per l’any vinent inclou 3,3 MEUR per l’adquisició de terrenys per fer el LogisEbre, 2 MEUR per acabar l’arribada de serveis d’aigua i llum al polígon Catalunya Sud, 1 MEUR per a un centre de promoció econòmica al polígon Valldepins d’Ulldecona (Montsià), 1 MEUR pel tractament i valorització de residus urbans a la Ribera d’Ebre, 700.000 euros per l’electrificació del polígon de l’Oriola d’Amposta, 500.000 euros per l’antena tecnològica Tecnio, 500.000 euros pel viver d’empreses de Gandesa, 500.000 euros pel Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM), i 500.000 euros més per portar una línia elèctrica de 25 kv a la zona industrial de la Sénia (Montsià).

Pel que fa a l’adquisició de terrenys del LogisEbre, el delegat ha explicat que s’havia pensat en incloure-ho al fons d’enguany però que no es va fer perquè hi havia altres prioritats com és l’arribada de serveis bàsics al polígon Catalunya Sud. En aquest sentit, Salvadó ha explicat que, ara per ara, el LogisEbre té un problema de ‘rentabilitat’ i de ‘massa crítica’, i ha assegurat que la manera de fer més viable aquesta plataforma és reduir-ne la inversió. ‘Si adquirim els terrenys per la via d’aquest fons, aconseguirem millorar l’estudi de demanda que tenim actualment’, ha manifestat.

Concretament, a través del nou fons d’industrialització, es volen comprar 100 hectàrees de terrenys per poder tirar endavant una plataforma logística i central integral de mercaderies ‘amb llarg recorregut’.

A l’espera de l’acord del Consell de Ministres
Pel que fa als 11 MEUR previstos pel fons d’industrialització d’enguany, Salvadó ha informat als membres de la comissió (agents socioeconòmics del territori) que està previst que, en les pròximes setmanes, el Consell de Ministres aprovi el Reial Decret. El delegat ha recordat que hi ha temps per executar les actuacions fins el 31 de desembre del 2011, però que per avançar feina la setmana vinent ja mantindran una reunió amb les administracions locals implicades.

Es posa en marxa la 1ª. fase el Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de l’Ametlla de Mar

La creixent exigència dels turistes, la globalització dels mercats, les noves facilitats de transports i l’accés dels consumidors a noves i abundants fonts d’informació fan que la necessitat de millorar la competitivitat de les destinacions madures o emergents sigui una prioritat.

Llegir més