Posts

Santa Bàrbara, un dels municipis ebrencs amb més superpoblació de conill

conills

Foto:ecologismealdia.blogspot.com.es

UP demana la declaració l’emergència cinegètica als municipis de Roquetes, Tortosa i Santa Bàrbara per la superpoblació de conill que hi ha aquests termes municipals.
La població del senglar també s’està disparant i la de cabirol ha començat a provocar danys rellevants a les vineys de la Terra Alta i Ribera d’Ebre.

(ACN/J.Roig).-A l’Ebre, Unió de Pagesos ha reclamat als caçadors la “implicació pertinent” per intentar pal·liar la sobrepoblació de fauna cinegètica que hi ha a les Terres de l’Ebre. Segons els pagesos, “els danys no han parat d’augmentar, sobretot de conill, senglar, cabirol i cabra hispànica”. Segons el president de la Federació de Caçadors a les Terres de l’Ebre, la implicació dels caçadors és total.

En el cas del conill, per exemple, UP demana a Agricultura que es declari l’emergència cinegètica als municipis de Roquetes, Tortosa i Santa Bàrbara pels danys irreversibles en tarongers i plantacions d’olivera joves, que el conill menja la pell de la soca fins a provocar-ne la mort. Segons el sindicat agrari, la mitjana de captures de les temporades 2007-2008 a 2009-2010 van ser d’uns 27.000 conills, mentre que la mitjana de captures de les temporades 2010-2011 a 2014-2015 és de 43.800 conills, és a dir, un increment d’un 62%.

La població del senglar també s’està disparant i els danys són importants a les finques d’ametllers i d’oliveres del Baix Ebre i Montsià, on destrossen, sobretot, les noves plantacions. A més, si les finques tenen reg per degoteig, els danys són quantiosos perquè moltes vegades les mànegues les furguen fins a arrencar-les. Per fer-hi front, Unió de Pagesos considera imprescindible que s’emprenguin ara les actuacions cinegètiques necessàries per evitar una sobrepoblació encara més elevada a la primavera.

També el cabirol, espècie que va ser introduïda fa pocs anys a les Terres de l’Ebre, en fa uns quatre que ha començat a provocar danys rellevants a la Terra Alta i Ribera d’Ebre, principalment, a la vinya i als cirerers, on s’han detectat finques amb plançons joves arrasades en un 80%, i també danys puntuals a la zona del Montsià i el Baix Ebre. Pel que fa a la cabra hispànica, tot i que darrerament no n’ha augmentat la població, fa més de trenta anys que provoca danys, fins al punt que ha arribat a ser el detonant de l’abandonament d’algunes finques de la falda dels Ports.

Per revertir aquesta situació de danys de la fauna a l’Ebre, Unió de Pagesos reclama que s’aprovi una llei de caça amb un nou plantejament de gestió i noves eines i mesures que s’apliquin mitjançant un pla d’actuació concret, que ha de permetre que les poblacions de fauna s’adaptin a la capacitat del medi natural i agrari per albergar-les i al fet que siguin compatibles amb la producció agrària. El sindicat també demana que s’estableixi l’obligatorietat per als titulars dels espais cinegètics, siguin públics siguin privats, de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys a l’activitat agrària i forestal, que s’articuli un sistema de comunicació electrònica dels danys de fauna salvatge, i que s’elaborin censos reals de les poblacions de fauna cinegètica.

Agricultura fixa el màxim de senglars i conills per declarar emergència cinegètica

conillSanta Bàrbara i Masdenverge, dos dels termes municipals on la plaga de rosegadors és més visible.

(Redacció/J.Roig).-El Departament d’Agricultura podrà declarar emergència cinegètica en aquelles zones on es produeixi una sobreabundància d’espècies cinegètiques que causen danys a l’agricultura, la ramaderia i els terrenys forestals i importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. Per a Unió de Pagesos, aquesta norma suposa un primer pas per fer front als greus problemes que suposen per a l’agricultura els danys generats.

Aquesta mesura es va incorporar, a proposta del sindicat, a la Llei de mesures fiscals, financeres i del sector públic el desembre de 2013, amb l’objectiu d’habilitar a l’administració per decidir actuacions de caça com a mesures excepcionals per reduir la sobrepoblació de fauna salvatge si aquesta produeix danys a l’agricultura i en cas de manca d’actuació de les persones que, segons la legislació en matèria de caça, són responsables dels danys causats per les espècies cinegètiques.

Fins ara, el departament d’Agricultura no podia decidir aquestes actuacions dins les àrees privades de caça, ja que aquestes estan gestionades per les societats de caçadors i suposen el 80% dels espais cinegètics.

En el cas dels conills, el llindar establert pel procediment és de més de cinquanta conills per quilòmetre quadrat de densitat mitjana hivernal o de més de cinquanta caçats per quilòmetre quadrat, d’acord amb les estadístiques de captures de la darrera temporada hàbil de caça que s’assoleix en els zones amb danys més greus, com alguns municipis del Camp de Tarragona, i especialment de la zona del Baix Ebre i Montsià i de la Plana de Lleida.La densitat establerta pel departament d’Agricultura per als senglars com a llindar per poder declarar zones d’emergència cinegètica és de vuit exemplars per quilòmetre quadrat durant la temporada de caça.

Una de les zones més afectades és el Montsià, especialment els municipis de Santa Bàrbara i Masdenverge. Segons Joan Montesó, responsable de fauna d’Unió de Pagesos, un dels conreus més afectats són els cítrics. Els conills, que han trobat als tarongerals un hàbitat ideal, roseguen la soca dels tarongers fins a matar l’arbre. Hi ha finques on s’han hagut d’arrancar tots els arbres.
A les Terres de l’Ebre i del Sénia, s’ha permès d’utilitzar un tipus de trampa molt efectiva que caça el conill viu.
Com exemple d’questa superpoblació i amb dades del 2012, al conjunt de Terres de l’Ebre, se’n van caçar més de 40.000.

Aquesta nova eina ha de permetre controlar de manera efectiva els nivells de població de determinades espècies cinegètiques que fa anys que es mantenen amb uns nivells perjudicials no només per al sector agrari.El sindicat diu que vetllarà perquè es declarin i s’apliquin de manera eficaç les mesures extraordinàries cinegètiques i s’assoleixi l’objectiu de reduir les poblacions de les espècies cinegètiques, especialment senglar i conill, fins a nivells que siguin compatibles amb l’activitat agrària, i, si cal, perquè s’apliquin de manera subsidiària.

Per a la resta d’espècies cinegètiques o no protegides, es declararà emergència cinegètica quan hi hagi un nombre de sol·licituds d’autoritzacions excepcionals per a la seva captura o comunicacions per danys a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, causats per aquestes espècies en un nombre superior a 10, de forma ininterrompuda en els darrers tres anys.

La temporada de caça s’ inicia amb bons auguris per als afeccionats als tord,però sense resoldre el tema dels conills

recorre

Habitats dels túrdits/Font: Wikipèdia
Àrea de cria – groc
Àreea d’hivern – blau
Present tot l’any – verd

 

Segons els caçadors les condicions climatològiques i la fase creixent de la lluna van permetre ,el passat cap de setmana , l ‘arribada d ‘estols de tords.
En canvi la plaga del conill,tot i que s’ ha reduït un poc,segueix essent un problema, ara especialment als voltants del nucli urbà
La temporada de caça arrenca, un any més, sense la munició ecològica

(J.Roig/Federcat).-El passat diumenge,13 d’ Octubre començava oficialment la temporada de caça  també a les Terres de l’ Ebre  i segons les primeres apreciacions fetes a la nostra emissora per  Guillermo Gaya ,un dels membres  de l ‘associació de caçadors Santa Gregori del nostre poble,l’ inici augura una bona temporada al menys en lo que fa referència  al tord.

Gaya explicava que  feia gairebé 50 anys que no veia  una “entrada” tant nombrosa de tords com la del matí de diumenge  .Segons el caçador,les  condicions climatològiques i la fase creixent  de la lluna haurien  estat decisòries   a l’ hora de facilitar l ‘arribada d ‘aquest túrdids “els tords arriben a les nostres comarques  costejant la Mediterrànea   i la referència es el riu Ebre,per això n ‘entren tants per aquí,de tords” explicava. VEU 1

En quant a la plaga del conill que afecta alguns termes de les Terres de l ‘Ebre,entre altres el de Santa Bàrbara,Guillermo explicava que sembla que s’ ha controlat  un poc  gràcies a les batudes que s’ han fet  i a l ‘autorització que es va donar per poder-lo caçar amb fura “s’ ha controlat un poc,però tot i això,encara en hi ha” concloïa.
El problema de la plaga de conills a arribat a les mateixes parets del poble ja que ,òbviament tant prop del nucli urbà no es poden caçar per raons de seguretat.”Jo mateix n’ he contant  15 o  16 prop  del de Vidiella” deia Gaya.VEU 2

Remarcar finalment que segons la Federació Catalana de caça la  temporada  arrenca, un any més, sense la munició ecològica promesa. Arran de la prohibició de la tinença i ús de cartutxos que contenen plom en determinades zones humides, que establia el Reial decret 581/2001, d’1 de juny, la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) va començar a treballar en la recerca de  munició alternativa que no presentés els efectes contaminants dels perdigons de plom. No obstant això, una dècada després de l’inici d’aquest projecte, es segueixen esperant.

Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça denuncien els greus danys que causen conills i senglars als conreus aixi com riscos en el trànsit

Soca de taronger rosegada pels conills

(Redacció/J.Roig).-Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça denuncien que l’elevada densitat de població d’algunes espècies cinegètiques, com els senglars i els conills, ha arribat a un punt insostenible en determinades zones de Catalunya, tant pels danys als conreus com pel risc d’accidents de trànsit que comporten.
Tot i que també hi ha algun incident  amb els senglars,a les Terres de l’ Ebre el principal problema és la plaga de conills. Cal recordar que només la temporada passada es van capturar 30.000 conills. Els conreus que resulten més afectats són els cítrics, l’olivera, l’horta i en alguns casos la vinya.
El senglar causa més problemes a  Girona, Collserola i una part del Camp de Tarragona. El director general de Medi Natural, Josep Escorihuela, reconeixia ahir que els senglars i els conills són plagues, i assegurava que el seu departament ja està treballant en la línia que reclamen tant els pagesos com els caçadors, amb qui ja s’ ha reunit més d’ un cop per tractar el problema .

El sindicat i la federació consideren que és necessari actuar amb efectivitat per prevenir els danys que aquesta fauna causa als conreus, així com evitar els accidents de trànsit, i que, per aquest motiu, cal la cooperació de tots els agents implicats, agilitzar la tramitació de les autoritzacions excepcionals en època de veda i unificar els criteris dels diferents serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DAAM). Les dues entitats també consideren que cal resoldre el problema que suposen aquestes espècies en les zones en les quals la caça està prohibida, especialment les zones de seguretat i els refugis de fauna.

Per a Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça, en les zones amb densitats de fauna excessiva, sobretot de senglars o conills, en les quals la caça, principal mecanisme de control de les poblacions, ja no és suficient, és l’administració qui hauria d’establir les mesures necessàries i els protocols d’actuació que permetin rebaixar la població d’aquestes espècies a uns nivells tolerables.

A més, Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça consideren que l’actuació de la Direcció General del Medi Natural a través del cos d’agents rurals ha de ser més eficient i facilitar la caça i el control d’aquestes espècies.