Entrades

Esquerra Planera organitza una xerrada per parlar sobre els riscos del fibrociment

La formació reclama un pla per procedir, a mitjà o llarg termini, a la substitució de les canonades d’abastament d’aigua potable que son d’aquest material.
També diuen que la substitució evitaria les pèrdues d’aigua, xifrades en un 60 per cent.

(J.Roig/T.G.).-Al ple del passat mes de Febrer, el grup municipal d’Esquerra Planera, va plantejar a l’equip de govern convergent, la possibilitat de destinar una partida pressupostaria per iniciar les obres de substitució de les canonades de distribució de l’aigua potable local perquè, a banda que tenen una pèrdua del 60 per cent, els tubs són de fibrociment.

A partir dels anys 40 les canonades de fibrociment – fibres d’amiant i ciment- es van generalitzar en les xarxes d’aigua a Espanya i Europa. Materials l’ús, comercialització i manipulació han anat quedant estrictament prohibits en alguns casos i limitats en d’altres. Tot això per la seva comprovat risc per a la salut.

Des del 14 de desembre de 2002 se’n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l’Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. No obstant, aquesta normativa no afecta els materials que ja estaven instal·lats, i que estan permesos fins al final de la seva vida útil.

Manel Crespo, portaveu d’Esquerra Planera, recordava, des de La Plana Ràdio, la conveniència que l’equip de govern comencés a plantejar-se seriosament la necessitat d’invertir en la substitució d’aquests materials per altres més innocus, elaborant un pla a mitjà o llarg termini, juntament amb l’empresa que gestiona l’aigua potable al municipi.
D’altra banda, i per donar resposta a l’inquietud veïnal que pugui generar aquesta circumstància, Crespo deia que, dintre del cicle de xerrades que organitzen el primer dijous de cada mes, avui s’abordarà el tema, convidant un tècnic que explicarà el perquè es considera cancerigen el fibrociment, perquè es va prohibir o la normativa que afecta la tinença o ús d’aquest material. També es donarà resposta a les possibles qüestions que puguin plantejar els assistents.
La xerrada oberta a tot el poble es farà a l’Hotel d’Entitats aquesta tarda a partir de les sis.

Esquerra Planera raona el seu vot en contra a la modificació del contracte de l’obra de remodelació de l’antic ajuntament.

Eva Franch i Manel Crespo (Foto: T.G.)

La formació considera que els diners que s’invertiran en aquesta obra, que titllen de “faraònica”, s’haurien d’invertir en altres prioritats que té el municipi.

Proposen la substitució de les canonades d’aigua potable que encara són d’uralita, material prohibit a Espanya des de l’any 2002 i que evitaria també una pèrdua d’aigua que es calcula és de prop del 60 per cent.

Una vegada més i com sempre que s’ha de votar algun punt que faci referència a les obres de remodelació de l’edifici de l’antic ajuntament de Santa Bàrbara, el grup d’Esquerra Planera va votar en contra del punt que proposava la modificació del contracte de l’obra de remodelació de l’edifici.
Des de la ràdio municipal, la formació volia explicar a la ciutadania el seu vot contrari, recordant, primer que res, que el seu posicionament sempre ha estat coherent, perquè, des del principi, ja van considerar que era una obra “faraònica” que requereix una important inversió que, segons explicava el republicà Manel Crespo, es podria destinar a altres obres que consideren més prioritàries i bàsiques per a la població.

Per la seva banda la regidora d’EP, Eva Franch, recordava que la seva formació sempre ha defensat que un obra d’aquesta envergadura requeria el consens de la població, per exemple, convocant una consulta popular. La regidora de EP, deia que no volen crear alarmisme a la població, però que la gent té dret a saber, primer: les canonades de l’aigua potable són d’uralita (o fibrociment), un material prohibit a Espanya des de l’any 2002 per la seva insalubritat. I segon: les pèrdues estimades a les conduccions d’aigua municipal es xifren en un 60 per cent. Per a Franch aquests són motius més que suficients per donar prioritat a les obres de substitució d’aquestes canonades en lloc d’invertir diners públics en la remodelació de l’ajuntament. D’una banda per optimitzar un bé tan escàs com és l’aigua i per altra, per motius de salut pública.
L’alcalde del municipi, en el debat que va generar aquest tema, va respondre que l’ajuntament està treballant per tal de resoldre aquest i altres temes que afecten la salubritat dels ciutadans i recordava que, ara per ara és inassolible econòmicament substituir d’una vegada totes les antigues conduccions d’aigua potable, recordant que les obres que s’estan fent a diferents carrers del poble ja contemplen aquesta substitució dels antics materials per altres de més sostenibles.

Incidències i bosses d’aire als treballs de neteja del dipòsit municipal d’aigua de Santa Bàrbara.

IMAG0061

Proves d’aforament del nou pou municipal l’any de la seua construcció :2004 (Foto, J. Roig)

S’han hagut d’obrir els hidrants de la zona alta del poble per poder expulsar l’aire de les canonades de distribució.
L’alcalde diu que no és pot assegurar quant es normalitzarà completament el servei perque les tasques d’expulsió són lentes i feixugues.

(J.Roig/T.G.).-Tal i com estava previst i anunciat, el passat dimecres a partir de les tres de la tarda van començar els treballs de neteja del nou dipòsit municipal de subministrament d’aigua potable que tenien que concloure a les sis de la tarda, segons va anunciar l’empresa que gestiona aquest servei a Santa Bàrbara. Per lo que sembla i segons que va informar l’alcalde del municipi al torn de precs i preguntes de la sessió plenària que es va celebrar anit, l’empresa va informar cap a les cinc i mitja de la tarda de que els treballs havien acabat i que per tant es restablia el servei. Un parell d’hores desprès van començar a arribar les primeres queixes dels veïns que veien com encara no disposaven d’aigua als seus domicilis. Advertida la companyia de la incidència i desplaçats els operaris per comprovar quin era el problema, es va detectar que hi havia bosses d’aire a les canonades que dificultaven la normal circulació del líquid, per això es van tenir que habilitar els hidrants repartits per la zona alta del poble per tal de que surtis l’aire, restablint parcialment el servei desprès de les 10 de la nit.

L’alcalde va informar anit, també durant el ple, de que el subministrament no s’havia restablert completament i amb el cabdal habitual a tot el poble, ja que continuava havent-hi bosses d’aire al llarg del tram de mes de 1300m de la canonada principal, però que, el problema s’anirà solucionat al decurs de les properes hores tal i com l’aigua vagi desplaçant aquestes bosses amb els consums dels usuaris. De fet i segons va informar Blanch, els problema està focalitzat especialment a les plantes altes dels edificis per tema de pressió, mentre que als baixos el servei ja és òptim. Finalment l’alcalde va dir que ningú pot assegurar quant quedarà normalitzat completament el servei , “pot ser avui, el dissabte o el diumenge, ningú s’atreveix una data, perquè l’eliminació de les bosses d’aire és lenta i feixuga”, aclaria.