Entrades

El Centre de Teràpia Ocupacional APASA Santa Bàrbara, entrarà en funcionament l’any vinent.

Disposarà de 48 places per atendre a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Montsià.

El nou edifici està situat als terrenys annexos entre el CAP i la Llar d’Infants les Beceroles de la localitat.

(LPR) Aquest, fou un compromís adquirit l’any 2014 quan APASA va decidir descentralitzar alguns dels seus serveis i situar-los en altres municipis de les Terres de l’Ebre .

L’ajuntament planer, va oferir la possibilitat d’acollir d’una manera temporal a l’Smartcentre el Servei de Teràpia Ocupacional a canvi que la construcció del nou edifici és realitzes en uns terrenys de titularitat municipal que ara s’han cedit a la institució durant un període de vint anys.

Segons explicava Ignasi Monllau, director gerent d’APASA, la construcció d’aquest nou edifici té un import de 900.000 euros. El finançament del mateix va a càrrec de l’entitat, que ha hagut de demanar un crèdit per poder fer front a la seva construcció, tot i que també estan treballant per poder disposar d’alguna altra aportació per part d’institucions com la Fundació ONCE.

En una primera fase es construirà un servei de teràpia ocupacional, per poder traslladar l’actual servei ubicat, des de fa cinc anys, a l’Smartcentre; en una segona fase s’hi ha de construir un servei assistencial o residencial.

El centre disposarà de 6 sales per un total aproximat d’uns 8 usuaris de teràpia ocupacional, dutxes i serveis adaptats, una sala menjador, despatxos per als tècnics i altres per atendre a les famílies, així com un espai enjardinat a l’exterior per poder passejar o activitats d’oci.

La regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez, valora positivament que s’estigui fent realitat la construcció i posterior trasllat del servei a la nostra localitat. D’aquesta manera Santa Bàrbara serà un nou referent al Montsià d’atenció a les persones.
Està previst que a principis del 2020 acaben les obres i pugui començar a funcionar a ple rendiment.

Actualment en aquest centre hi treballen un total de 23 joves d’arreu de les Terres de l’Ebre que tenen edats compreses entre 21 i 26 anys.

La burocràcia i el finançament, retarden la construcció del Centre Ocupacional Apasa / Santa Bàrbara.

L’ajuntament ha hagut d’aprovar una pròrroga de dos anys per facilitar a l’empresa ampostina que pugui complir el seu compromís.

L’any 2016 es va signar un conveni entre Apasa i l’ajuntament planer, gràcies al qual l’empresa es comprometia a construir el centre a canvi de la cessió temporal d’uns terrenys municipals.

Alumnes del Servei de Teràpia Ocupacional Apasa a Santa Bàrbara (Foto:Apasa)

(J.Roig/T.G.).-Al desembre de l’any 2014, s’inaugurava el Centre Ocupacional Santa Bàrbara que l’Associació APASA, ubicava al nostre poble gràcies al conveni de col·laboració entre l’ajuntament i aquesta entitat ampostina.
El conveni establia poder fer ús de les instal·lacions del Centre Cultural temporalment, en regim de lloguer i a curt i mitjà termini, amb l’objectiu de poder ampliar, més endavant, els serveis de l’entitat en l’àmbit ocupacional i residencial, a la localitat.
Des d’aleshores al centre planer s’està oferint un Servei de Teràpia Ocupacional que dóna resposta a les demandes dels alumnes que finalitzen la seva escolaritat al Centre d’Educació Especial l’Àngel i que no poden accedir al servei ubicat a Amposta, per falta de places.

El 2016 es feia un pas més, i l’ajuntament de Santa Bàrbara aprovava l’esborrany d’un nou conveni amb el qual s’establia el compromís que Apasa hauria de construir un Centre Ocupacional a canvi de la cessió, per un temps indeterminat, dels terrenys municipals que hi ha al costat del Centre d’Assistència Primària i la Llar d’Infants.

Ara, i segons que explicava a la nostra emissora l’alcalde planer, Alfred Blanch, s’ha agut d’aprovar una pròrroga d’aquest conveni, després que l’entitat “per motius burocràtics i de finançament”, no hagi pogut complir amb els terminis establerts. Aquesta pròrroga s’allarga fins a l’any 2019 per poder donar temps a què l’empresa pugui dur a terme les obres, un cop ja ha aconseguit el projecte constructiu.

Blanch deia a la nostra emissora que aquestes facilitats es donen amb la intenció que el futur edifici es pugui acabar convertint, en un termini de 5 a 8 anys, en un Centre d’assistència residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual. De moment però, la primera fase tindria una sola planta i serviria per donar continuïtat a la labor que s’està fent, des de fa gairebé 4 anys, des de l’actual Centre Ocupacional ubicat a l’Smartcentre.

Santa Bàrbara disposarà d’un servei assistencial per a persones amb discapacitat intel•lectual


El municipi, cedeix
uns terrenys a Apasa perquè hi construeixi un edifici on pugui prestar, de manera estable, el servei que provisionalment dona des de fa dos anys a l’antic Centre Cultural.

(J.Roig/AdSB).-El desembre del 2014 l’Ajuntament de Santa Bàrbara cedia, de manera temporal i en règim de lloguer, la sala d’actes del Centre Cultural en què APASA ubicava, provisionalment, un Servei de Teràpia Ocupacional per donar resposta a les demandes dels alumnes que finalitzen la seva escolaritat al Centre d’Educació Especial l’Àngel i que no poden accedir al servei ubicat a Amposta per falta de places.
El conveni de col·laboració, permetia fer ús de les instal·lacions a curt i mitjà termini per poder ampliar, en un futur, els serveis de l’entitat en l’àmbit ocupacional i residencials també al nostre poble.
Ara, i segons que explicava a la nostra emissora el regidor de Governació, Antonio Olles, el passat mes de Març l’ajuntament de Santa Bàrbara signava l’escriptura de cessió dels terrenys annexos entre el CAP i la Llar d’infants les Beceroles, en favor de l’Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del Montsià, l’últim pas per fer efectiu i posar en funcionament el conveni signat a l’abril del 2016 entre totes dues entitats, que té per objectiu la implantació estable d’aquest servei assistencial..
La primera fase del projecte contempla la construcció d’un servei de teràpia ocupacional, i en una segona fase un servei assistencial o residencial.

A grans trets, les bases del conveni estipulen que la temporalitat de cessió del terreny és de 25 anys, i que si no es compleixen els terminis pactats i per als usos concrets establerts, el terreny revertirà de nou a l’ajuntament planer.

Així mateix estableix quines despeses hauran d’anar a càrrec de cadascuna de les entitats, així com el compromís per part d’APASA de contractar, en igualtat de condicions econòmiques i de prestació de serveis, empreses amb domicili fiscal al municipi, tant per a la construcció com per al manteniment de les instal·lacions.
Segons Olles les obres d’aquest nou edifici haurien de començar en els dies vinents i estar enllestides per al curs 2018/2019.

Santa Bàrbara aprova l’esborrany d’un conveni de col•laboració amb Apasa

13096303_10154887821208079_8480047485457805789_n

Instal•lacions actuals del centre Apasa a Santa Bàrbara (Foto:AdSB)

El conveni permetrà que l’entitat construeixi, a uns terrenys de propietat municipal, un Centre Ocupacional.

Des de l’any 2014 Apasa ja té una delegació provisionalment instal.lada al centre Cultural del nostre municipi que ofereix 24 places a persones amb discapacitats intel•lectuals.

(J.Roig).-El desembre del 2014 l’Ajuntament de Santa Bàrbara cedia, de manera temporal i en règim de lloguer, la sala d’actes del Centre Cultural en el que APASA ubicava provisionalment un Servei de Teràpia Ocupacional per donar resposta a les demandes dels alumnes que finalitzen la seva escolaritat al Centre d’Educació Especial l’Angel i que no poden accedir al servei ubicat a Amposta per falta de places.

El conveni de col•laboració, permetia fer ús de les instal•lacions a curt i mig termini per poder ampliar, en un futur, els serveis de l’entitat a nivell ocupacional i residencials també al nostre poble.
Ara es fa una pas més enllà i l’ajuntament de Santa Bàrbara ha aprovat l’esborrany del nou conveni que properament ha de permetre construir un Centre Ocupacional d’Apasa als terrenys municipals ubicats al costat del Centre d’Assistència Primària i la Llar d’Infants. Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, aclaria que l’ajuntament cedirà els terrenys i l’entimat s’encarregarà de a gestió “durant un temps”, que l’edil no va concretar.

El centre ocupacional provisional instal•lat la nostre poble va obrir oferint 24 places noves i a permès portar el servei a un entorn més proper.
Amb aquest acord entre Apasa i l’ajuntament de Santa Bàrbara, l’ entitat segueix amb la seua intenció de tirar endavant un procés de descentralització que té com a objectiu apropar els serveis al major nombre possible de famílies amb persones amb discapacitats intel•lectuals de la comarca del Montsià.