Entrades

Santa Bàrbara aprova una moció de recolzament a la gestió de la Cooperativa Agrícola del Camp .

capturada

Oficines i magatzem de l’Agrícola del Camp (Foto: Street View)

Entre altres punts, la moció demana al Departament d’Agricultura que es negocií una solució pactada per a la problemàtica generada per la creació dels fons cooperatius  i que s’aprovi una moratòria en  l’aplicació del 3% que les cooperatives hi hauran d’aportar.

(J.Roig/T.G.).-La creació  del fons cooperatiu, aprovat pel Govern per via d’urgència mitjançant el Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, que ha de permetre finançar la liquidació de les seccions de crèdit d’aquelles cooperatives que optin per aquesta solució mitjançà un mecanisme que preveu que totes les cooperatives amb secció de crèdit hagin d’aportar en data de 31 de desembre de cada any i de forma obligatòria el 3% sobre els seus saldos creditors mitjans mensuals, ha generat un debat i dues formes diferents d’entendre la problemàtica, ja que recordem que hi ha una sèrie de cooperatives que no estan d’acord  en aquesta fórmula, entre elles la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara i que, organitzades  en la denominada  Plataforma Antifons, van aconseguir que el Parlament Català, tot i ratificar la voluntat de crear aquest fons, ho faci a través d’un Projecte de Llei i no pas com a Decret llei, lo que permetrà  la participació  i aportació de les parts interessades a l’hora de redactar els termes  que han de regir la llei.

Davant d’aquesta situació, al  darrer ple celebrat a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, el grup de CDC va presentar una moció  de recolzament a la postura crítica   que ha pres la Cooperativa Agrícola del Camp en aquest tema, moció que va ser aprovada per tots els grups municipals representats al Consistori, EP i PP.

L’alcalde De Santa Bàrbara, Alfred Blanch explicava els acords que  expressa la moció que comença recolzant  la gestió global de la Cooperativa, i especialment  la referent a la  Secció de Crèdit que qualifica de “model a seguir per la seguretat que representa per als seus associats”. També demana al Departament d’Agricultura que s’elimini l’aportació del 3% del passiu i que es negocií una solució pactada a la problemàtica per resoldre el tema dels fons cooperatius a l’hora que sol·licita  es busquin alternatives per fer front als problemes econòmics d’algunes cooperatives  que acaben afectant als seus socis. També demanen que s’apliqui una moratòria en l’aplicació del famós 3% fins que no s’arribi a un acord definitiu sobre com s’ha de desenvolupar la creació d’aquests fons.

L’alcalde planer va dir finalment que la moció es presentava perquè és un deure i un obligació que l’ajuntament té per defensar els interessos d’un sector, el de la pagesia, molt present  e important a la població i que sempre és “el pobre de la família i perquè darrerament se’l està atacant bastant”.

Santa Bàrbara cedeix una segona transferència de documentació a l’Arxiu Comarcal

arxu

Operaris municipals efectuant el trasllat (Foto:Arxiu Comarcal)

arx 2

Carrer de l’Arxiu Comarcal on está dipositada la documentació planera (Foto:Arxiu Comarcal)

La primera es va fer l’any 2012 i incloïa documents des del primer quart del segle XIX fins l’any 2000.

Ara, i amb motiu de les obres que s’ha de fer a l’ajuntament vell, s’ha traslladat la resta fins a l’any 2010. En total 250 metres lineals de documents.

(J.Roig/T.G.).-Ahir van finalitzar els treballs de trasllat de la segona transferència de documentació del fons municipal de Santa Bàrbara fins a l’Arxiu Comarcal del Montsià, fruit del contracte de cessió en comodat que es va signar ara fa 4 anys entre el nostre ajuntament i l’Arxiu.

En aquella ocasió es va lliurar documentació que abastava des del primer quart del segle XIX, relatius a la segregació del municipi veí de La Galera i d’altres de caràcter econòmic, altres referents a les guerres carlines, però sobre tot la documentació administrativa municipal fins a l’any 2000. En definitiva, el fons cedit en aquella ocasió constava de 1500 documents , amb unes dimensions aproximades de 150 metres lineals, aplegant pràcticament 200 anys d’història.

Ara, i amb motiu de les obres de desallotjament que s’estan fent a l’edifici de l’antic ajuntament s’ha tingut que traslladar una segona tanda de documentació que, tal com explicava l’arxivera comarcal Montse Matamoros, inclou la posterior a l’any 2000 fins al 2010. L’arxivera deia que s’ha trobat també documentació complementaria a altres sales de l’edifici que és anterior a l’any 2000.

En aquesta segona transferència s’han traslladat fins a l’Arxiu Comarcal un total aproximat de 100 metres lineals de documents per rebre tractament arxivístic i que se sumen a la resta del fons que ja custodia l’organisme.
El fons,com indicava Matamoros es cedeix com a comodat, és a dir, es lliura gratuïtament a l’Arxiu Comarcal del Montsià per a que pugi esser consultat per qui vulgui i pot ser restituït a l’ Ajuntament en el moment que aquest cregui convenient.

Al març del 2012, Santa Bàrbara es convertia en el primer municipi de la comarca que ingressava la seva documentació històrica a l’arxiu desprès del d’Amposta.

Tot i estar dipositada a Amposta, els investigadors o les persones interessades poden accedir a aquesta documentació, d’ un manera ordenada, acudint directament al mateix centre o demanant prèviament una autorització a l’ Ajuntament planer.

L’Audiència Nacional també reclama a l’ajuntament de Santa Bàrbara les gravacions del ple que va donar suport a la desconnexió

façana ajuntament

Santa Bàrbara s’afegeix així als ajuntaments de Tortosa, Amposta i d’altres de les Terres de l’Ebre que ja han rebut també el requeriment.

La moció es va presentar al Ple celebrat el 17 de Desembre i es va aprovar amb els 7 vots dels regidors convergents i d’esquerra, presents a la sala.

(J.Roig).-Segons que ha confirmat a la nostra emissora l’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanch l’Audiència Nacional també va enviar ahir els Mossos d’Esquadra al nostre Ajuntament per requerir, entre altres documents, l’acta del ple, els informes de secretaria, el nom dels regidors que van votar a favor de la moció de suport a la resolució del Parlament per a la desconnexió de l’Estat espanyol. En aquest cas, però, el tribunal espanyol ha demanat també les gravacions de la sessió per analitzar les intervencions dels regidors que van votar a favor.

La moció es va presentar al Ple celebrat el 17 de Desembre, un ple al que, singularment, i van faltar 3 regidors, dos d’Esquerra Planera i un de CiU, essent aprovat pels sis regidors convergents restants i per l’únic d’Esquerra que va assistir-hi. El regidor del PP , va demanar sortir de la sala al moment de la votació.

Alfred Blanch explicava que la moció no facultava a cap alcalde a executar cap tipus d’acte vinculat com pregunta el requeriment judicial.”La moció només vol donar més força a les decisions que prengui el nostre parlament”, deia. Per a l’alcalde planer aquestes accions formen part de la dinàmica empresa per l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional per anar en contra de totes les decisions que en aquest sentit emprengui el Parlament Català.

L’alcalde també deia que havia parlat amb els regidors i regidores afectats i que en principi estan tranquils en quant a les conseqüències que l’acció pugui tenir, recordant que hi ha casos que els han precedit que ja han estat arxivats.

Santa Bàrbara s’afegeix així als ajuntaments de Tortosa, Amposta i d’altres de les Terres de l’Ebre que ja han rebut la visita dels Mossos per encàrrec de l’Audiència Nacional arran de l’aprovació de la moció de suport a la resolució del Parlament.

L’ajuntament de Santa Bàrbara amplia l’horari d’atenció al públic.

entrada oficines ajuntamentDeixa de donar servei els dissabtes pel matí, però atendrà tres tardes a la setmana.

La mesura pretén adaptar els horaris a les noves necessitats de l’alcaldia, regidories i ciutadans.

(J.Roig/AdSB).-Amb la voluntat de millorar i augmentar l’atenció a la ciutadania a les oficines de l’Ajuntament, des d’aquesta setmana s’ ampliat de manera substancial l’horari d’atenció de les mateixes.
Així, en horari d’hivern, les oficines restaran obertes de dilluns a divendres de 10 a 14.30 hores, ampliant mitja hora; i les tardes dels dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20 hores, d’aquesta manera es donarà atenció als ciutadans tres tardes a la setmana, mentre que fins ara solament estava obert la del dijous i també els dissabtes pel mati.

A partir d’ara els dissabtes al matí ja no hi haurà atenció, ja que segons que explicava a La Plana Ràdio el regidor de Governació, Antonio Ollés, l’afluència de públic era molt minsa. Aquest nou horari permetrà també a l’alcalde donar més fluïdesa a les visites concertades que fins ara havia d’atendre en una sola tarda.

Aquesta nova distribució també permetrà establir un horari fix d’atenció a les planeres i planers per part de la resta de regidories per tal que puguin atendre de manera personalitzada les seves consultes, propostes i/o queixes. Només cal adreçar-se prèviament a l’Ajuntament o al telèfon 977717000 per tal de concertar visita amb algun regidor en concret.

Aquest nou horari d’atenció a les oficines municipals variarà a l’estiu, des de meitat de juliol a meitat de setembre, quant s’atendrà al públic solsament pel mati entre les 10 i 15 hores.

L’horari d’atenció dels diferents regidors s’establirà de la següent manera:
– Àlfred Blanch (Alcaldia, Urbanisme i Cultura): Dilluns i dijous de 17.30 a 19.30 hores, a les oficines de l’Ajuntament; dimarts de 17.30 a 19.30 hores, a l’Smartcentre.
– Montse Rodríguez (Serveis Socials, Personal i Règim Intern): Dimecres de 17 a 19 hores, a les oficines de l’Ajuntament.
– Judit Lleixà (Fires i Festes): Dimarts de 11 a 13 hores, a les oficines de l’Ajuntament.
– Antonio Ollés (Governació, Serveis, Promoció Econòmica i Agricultura): Dilluns de 10 a 12 hores, a les oficines de l’Ajuntament.
– Adrián Batiste (Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies): Dimarts de 17 a 19 hores, al Centre Municipal de Serveis Socials.
– Laia Pla (Salut, Ensenyament i Turisme): Dijous de 17 a 19 hores, a les oficines de l’Ajuntament.
– Joan Abella (Hisenda, Comissió Especial de Comptes, Esports i Medi Ambient): Dijous de 17 a 19 hores, a les oficines de l’Ajuntament.