Entrades

El cost per millorar la distribució d’aigua potable a Santa Bàrbara es xifra en 3.6 ME

Dipòsit municipal d’aigua de Santa Bàrbara (Foto:J.Roig)

Sorea lliura l’ajuntament l’informe que se’ls va demanar per conèixer l’estat actual de la xarxa.
Segons aquest informe, el rendiment òptim de distribució hauria de ser del 70 % , mentre que el real fluctua entre el 42 i el 44%.

Al ple del mes d’Abril passat, les tres formacions amb representació a l’ajuntament de Santa Bàrbara (PDeCAT, EP i PP), donaven suport unànime a la moció presentada pel grup d’Esquerra Planera que demanava a l’empresa Sorea, encarregada de gestionar el servei d’aigües municipal, la realització d’un estudi acurat i un treball de recerca per conèixer qui és l’estat real de la xarxa de distribució i les pèrdues que sofreix, per tal que, a partir d’aquest estudi, l’ajuntament pugui pressupostar i planificar solucions a mitjà termini.
Dos mesos després, Sorea ha presentat aquest estudi que l’alcalde, Alfred Blanch, explicava a la corporació durant la sessió de ple d’aquest mes de juny.

Del mateix es desprèn, com a trets més significatius que, després de les pèrdues habituals que es produeixen durant tot el procés, des de la captació, l’emmagatzematge al dipòsit municipal o la distribució per la xarxa, el rendiment òptim que hauria de tenir el subministrament hauria de ser del 70 per cent, és a dir, aquest és el volum d’aigua que hauria d’arribar a les aixetes de les nostres cases, comptabilitzades aquestes pèrdues. Segons l’estudi, la que ens arriba fluctua entre un 42 i un 44 per cent o el que és lo mateix, tenim un dèficit estimat que va del 26 i el 28 per cent respecte al cabal “normal”

Per millorar aquestes pèrdues l’empresa recomana substituir materials obsolets, reduir pressions, instal·lar vàlvules reguladores i substituir escomeses malmeses, entre altres.

L’estudi indica els diàmetres òptims dels tubs canalitzadors o els mapes de les zones on s’han localitzat fuites els darrers 5 anys. L’informe pressuposta amb 3,6 ME el cost que significaria executar les millores necessàries per arribar al rendiment òptim de distribució indicat anteriorment, una xifra que l’alcalde deia , òbviament seria solament assumible si les millores es fan per fases, com de fet, ja s’està fent.

La xarxa de canalitzacions d’aigua potable a Santa Bàrbara té una longitud de 44 kilòmetres dels quals 24 encara són de fibrociment. L’alcalde volia tranquil·litzar a la població sobre la possible insalubritat d’aquest material, fent referència a un altre informe que indica que no és perillós mentre no es deteriori i que per tant no és obligat de canviar fins que això passi. Això no obstant, Blanch deia que totes les obres noves d’aixecaments de carreres que s’estan fent, ja contemplen la substitució d’aquestes canonades i que en, un termini de 5 anys, es preveu que els 24 kilòmetres de canonada de fibrociment actuals, es puguin reduir a la meitat.

Santa Bàrbara aprova, per unanimitat, una moció per demanar a Sorea que faci un estudi sobre l’estat de la xarxa de distribució d’aigua.

Proves d’aforament d’aigua al nou pou de Santa Bàrbara, desembre 2004. (Foto:J.Roig)

Es calcula que hi ha pèrdues de fins als 60 per cent i tots els grups amb representació al nostre ajuntament creuen que cal començar a actuar per posar-hi remei.

(J.Roig).-Els tres partits que tenen representació a l’ajuntament de Santa Bàrbara, PDEcat Esquerra Planera i PPC, estan d’acord que, essent l’aigua un bé escàs, cal prendre mesures per tal d’aconseguir-ne el màxim estalvi, després que cada vegada sembla ser més certa la teoria que hi ha pèrdues de fins al 60 per cent per les obsoletes canonades de distribució de l’aigua potable municipal.

Per això, totes tres formacions van donar suport a la moció presentada pel grup d’Esquerra Planera on, després d’una sèrie de consideracions, demanen a l’empresa Sorea, encarregada de gestionar el servei d’aigües municipal, la realització d’un estudi acurat i un treball de recerca per conèixer qui és l’estat real de la xarxa de distribució i les pèrdues que sofreix, “per tal que, a partir d’aquest estudi, l’ajuntament pugui pressupostar i planificar solucions a mitjà termini”. Aquestes eren les paraules amb què acabava la moció que l’alcalde, Alfred Blanch, va llegir al ple del passat dijous.

Manel Crespo, portaveu del grup d’EP se sentia satisfet de que la seva proposta hagi estat consensuada per la resta de formacions perquè és una mesura que no solament portarà a un estalvi d’aigua, sinó també de consum elèctric perquè, si s’eviten les importants pèrdues d’aigua, també s’evitarà bombament des del pou. A més, s’aprofitaria per canviar les polèmiques canonades de fibrociment.

Segons va dir l’alcalde al mateix ple, els primers contactes amb l’empresa Sorea per exposar-los-hi la petició ja s’han produït.

El Mas de Barberans retira les restes de les antigues canonades que porten l’aigua potable al poble.

PacoMarc-XapadaS

Detall de la canalització de l’aigua de la Font del Bosc fins al Mas de Barberans (Foto: pelport.blogspot)

El municipi  canalitza l’aigua fins  al poble des de 5 fonts situades a diferents indrets  dels Ports, gràcies a la concessió atorgada l’any 1871

La obsolescència dels materials emprats el segle passat, va fer necessari canviar-los per altres més pràctics  i ara, gràcies a l’obra social de La Caixa  i amb la  col·laboració del Parc Natural del Ports, s’han pogut retirar les restes dels antics.

(J.Roig/T.G).-Des de l’any 1876, cinc fonts han estat els pilars del subministrament d’aigua de boca al municipi del Mas de Barberans: la Font del Boix, la Font del Bosc, la Font Cendrosa, la Font d’Onofre i la Font d’Aliau.
De fet el Mas de Barberans va ser  un dels primers  municipis ebrencs que va disposar d’aquest servei gràcies a la canalització de més de 13 kilòmetres de  sèquies  que transportaven l’aigua des de les fonts fins al municipi. Al decurs dels anys aquest sistema de conducció ha anat millorant-se  i s’han substituït  els materials utilitzats, especialment  les  canonades emprades a les zones més difícils, per materials més eficients com el pvc.

Ara i  segons que ens confirmava l’alcalde del municipi Josep Mª Lleixà, el Parc Natural del Ports a través de l’Obra Social “La Caixa”, ha procedit a  recollir les restes de les antigues sèquies de la zona de la Font del Bosc que al llarg del temps la Societat d’Aigua havia anat construint i que actualment es troben en desús.

El Mas de Barberans va regularitzar el  servei domiciliari d’aigua potable essent a alcalde Damià Lleixà i Bertomeu quant el  13 de març de 1871 aconseguia la concessió del Govern de la Província de les 5 fonts esmentades , i el 27 de setembre de 1873, es constituí una agrupació de veïns mitjançant escriptura atorgada pel Notari de La Sénia i ratificada la concessió amb efectes retroactius el 25 d’agost de 1944 per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Avui, el subministrament de l’aigua al Mas de Barberans és totalment independent de l’Ajuntament, està funcionant de manera autònoma per la Societat d’Aigües Potables, que és l’encarregada de fer el subministrament i d’arranjar la conducció

El rebut de l ‘aigua pujarà el 2014 pel dèficit tarifari

jordi boronat 2013

Jordi Boronat,alcalde de Santa Bàrbara (Foto:J.Roig)

L ‘alcalde recorda però,que la resta d’impostos farà 4 anys que no s ‘apugen.

(J.Roig/T.G.).-L’ alcalde de Santa Bàrbara,Jordi Boronat ha explicat el perquè  del augment  del 10 per cent que patirà el rebut  de l’aigua el 2014 per als veïns del municipi  i que va ser aprovat,juntament amb la resta d’ordenances  fiscals municipals ,al darrer ple celebrat el passat dijous.

L ‘alcalde destacava que aquesta és l’ única taxa que patirà un augment ,necessari pel  “dèficit tarifari”, va dir i que s’ aplicarà als diferents trams de consum d’aigua potable.  Boronat també va dir que  s’ augmentarà la que s’aplica a la depuració d ‘aigües residuals,tot i que aquesta només afecta a les empreses ubicades al polígon industrial Barranc de Lledó. “Cal recordar a la gent però,que tret  d’aquestes,la resta de taxes municipals des de fa 4 anys es congelen”,defensava.

L ‘alcalde planer afegia que l ‘equip de govern que presideix és conscient de que,  en aquest moments de dificultats econòmiques per a la  majoria de famílies ,no es pot augmentar la pressió fiscal  i  per tant cal esmerçar esforços per gestionar lo millor possible els recursos  per tal de poder seguir fent  inversions “que és lo que estem fent    aquests darreres temps. Als pressupostos del 2014 seguirem en aquesta línia i jo crec que hi haurà sorpreses en aquest sentit” concloïa.

Boronat va aprofitar també per explicar el conveni aprovat  entre l ‘ajuntament i el Consell Comarcal  del Montsià  mitjança el qual ,el Code es farà  càrrec la gestió de la depuradora    del polígon industrial un cop sigui  operativa.