Tot lo relacionat amb la Política al Montsià.

Sessió plenària per organitzar el cartipàs municipal

El primer ple de legislatura va acordar l’organització i la distribució de les regidories, les dedicacions parcials de cada regidor i la retribució que percebran, així com el règim d’assistències i retribucions per sessió plenària.

(L.P.R) Dies enrere es va celebrar el primer ple de legislatura que va servir per donar compte de l’organització de la legislatura i la distribució de regidories. D’aquesta manera els 6 regidors, 4 de Junts X Santa Bàrbara i 2 d’ERC que governaran els pròxims anys amb coalició, s’han repartit les regidories de la següent manera; Alfred Blanch alcalde de Santa Bàrbara assumirà urbanisme, cultura i personal; el primer tinent alcalde d’ERC Manel Crespo s’encarregarà de Governació, promoció econòmica i fires; el segon tinent alcalde de Junts X Santa Bàrbara Antonio Olles, serà l’encarregat de serveis, agricultura, hisenda i mitjans de comunicació; Laia Pla, assumirà salut, festes i joventut; turisme, esports, noves tecnologies i serveis socials recaurà en la nova regidora de Junts x Santa Bàrbara Ana Panisello; Elen Estarlich nova regidora d’ERC assumirà ensenyament, participació ciutadana i medi ambient.

En aquest ple també va acordar-se les dedicacions parcials de cada regidor i la retribució que percebran. Alfred Blanch percebrà un sou brut de 20.178 euros anuals amb una dedicació parcial de 4 hores. La retribució per a Manel Crespo i Antonio Ollès serà de 16.676 i una dedicació de 4 h. La regidora Laia Pla cobrarà 14.591 euros amb dedicació de 3’30h. Ana Panisello i Elen Esterlich rebran una retribució de 10.422 euros anuals per 2’30h de dedicació.

En la mateixa sessió va acordar-se el règim d’assistències i retribucions per sessió plenària acordant-se pagar 240 euros bruts per sessió. Pel que fa a la comissió especials de comptes, junta de portaveus i comissions informatives seran retribuïdes amb 36 euros per sessió. El punt fou aprovat per tots els partits a excepció del MAP que va argumentar no estar d’acord amb l’augment de retribucions en el moment actual. Alfred blanc va justificar l’augment dient que des del 2007 els sous estaven congelats i s’havia cregut oportú actualitzar aquests imports.

El PSC de Santa Bàrbara obrirà una oficina d’atenció al ciutadà

Eva Franch Regidora PSC

L’oficina d’atenció al ciutadà, era un dels punts que el PSC de Santa Bàrbara portava al seu programa i consideraven necessari fer-ho una realitat per atendre els dubtes i peticions dels veïns i veïnes del poble.

(L.P.R.) Era un dels punts que portaven al programa; “obrir una oficina d’atenció a la gent del poble” i la líder del partit a Santa Bàrbara ens confirmava que  serà efectiva a partir del  mes de juliol, tot i que serà a partir del setembre quan s’iniciarà l’activitat d’una manera més continuada.

Franch afirmava, en una entrevista a la Plana Ràdio, que els diners que ha cobrat com a regidora de l’ajuntament, bàsicament remuneracions pels plenaris als quals assisteixen, són diners que sempre l’han incomodat i durant els darrers anys, que va formar part del grup Esquerra Planera, els va donar a diferents ONG’s.

Ara però i després d’aconseguir mantenir la seva acta com a regidora amb el grup del PSC , ha pensat anar més enllà i complir amb un dels punts del seu programa, obrint una seu dels socialistes planers.
Aprofitarà les retribucions per assistències a plenaris,  per fer realitat aquesta voluntat, i els destinarà al lloguer d’una seu del partit ; “pública, oberta a la ciutadania, on es portaran a terme reunions, trobades però també un punt d’informació on la gent podrà entrar sense problema a preguntar sobre qualsevol tema de l’ajuntament, els informarem sobre els plens, subvencions que puguin trobar, una seu física i present perquè la imatge del PSC sigui pública i notòria”

La seu, situada al carrer Verge de Montserrat, està previst que obre portes el mes de juliol, dos dies per setmana, tot i que serà a partir del setembre quan ja s’iniciï l’activitat d’una manera més intensa i fluida.

Alfred Blanch investit alcalde amb un acte tens i amb retrets.

Per segon cop consecutiu, Alfred Blanch serà alcalde de Santa Bàrbara, aquest cop ha necessitat el suport dels republicans per accedir a l’alcaldia.

Blanch va rebre els quatre vots del seu grup i dos més d’ERC. El MAP votava a favor de la seva representant Isabel Garcia i el PP i PSC votaven en blanc.

La nova corporació està formada per Alfred Blanch, Antonio Ollés, Laia Pla i Ana Panisello de Junts X Santa Bàrbara; Manel Crespo i Elen Esterlich d’ERC; Joaquim Martí i Àngels Bayerri del P.P; Isabel García i Adrià García del MAP i Eva Franch del PSC.

(L.P.R) Dissabte en el marc del Museu de la Vida a la Plana, es constituïa el nou ajuntament. Presidia la taula Isabel Verge Secretària de l’ajuntament, acompanyada d’Adrià Garcia el regidor de més edat del MAP i Joaquim Martí el més jove del PP.

L’acte va transcorre amb tota normalitat fins a l’hora dels parlaments, on es va donar veu als diferents representants de cada grup.

La primera a intervenir fou Eva Franch del grup del PSC qui després fer una retrospectiva dels inicis del poble i agrair el suport dels votants, es va preguntar “si tenim prou orgull de poble i ens sentim prou cohesionats? Recordant la importància de treballar per fer-lo gran i creure en ell”. En el seu discurs, va fer referència a la igualtat d’oportunitats per a tothom, el diàleg i respecte.

El MAP (Moviment Alternatiu Planer) la seva representant, Isabel García,  va agrair a gent que els ha donat suport, al·ludint que “treballarem des de l’oposició fent polítiques constructives[…]on tots els planers i planeres estarem representats”.

El líder el PP va preferir enfocar el seu discurs fent una lectura de les darreres eleccions municipals i de la disgregació del vot. Joaquim Martí, qui va fer la proposta d’un govern de consens, liderat per Blanch, amb la representació de tots els partits polítics, feia al·lusió a la pèrdua de vots com a símptoma de què el poble volia un canvi; “no ens val l’excusa de la fragmentació política […] el fet de perdre gairebé 400 vots amb 4 anys, creiem , no és per aquest motiu, és l’únic poble del Montsià que no ha aconseguit majoria absoluta”. Segons Martí, “el pacte que demanava, hauria permès a tots els partits i les diferents sensibilitats tindre l’oportunitat de saber com funciona l’ajuntament, amb Blanch com alcalde”.

Les crítiques del PP, també van adreçar-se a ERC recordant, que en una primera reunió amb l’alcalde no van demanar la comissió de govern, sinó que ho van fer en una segona, quan el líder del PP els va fer palès de la importància de formar-ne part.

Martí exposava fent al·lusió al 155 “No podem parlar de llibertat quan privem de llibertat als altres això no és el que el poble va elegir a les urnes […], el motiu de no entrar al govern ha estat personal” Matí va fer referència a  la paraula Utopia al·ludint a “un projecte difícil de realitzar però no impossible, no ens heu donat ni a nosaltres ni al poble, l’oportunitat de fer-ho, el pacte que heu fet no deixa de ser utòpic, esperem que funcioni”.

L’Alcalde va respondre-li dient que “no era el moment de fer aquesta deliberació política, però si vostè ho ha considerat oportú,  li hem deixat la llibertat d’expressar-se” Blanch va insistir en què volen un canvi en la forma de treballar i que no han tingut mai res ni en contra d’ell ni la seva família “si no s’ha arribat a un pacte amb el seu grup, és pel motiu que vostè ja sap, és el PP i han estat empresonant polítics durant molt de temps”.

Manel Crespo d’ERC, al seu torn, va explicar que és el primer cop que formen part del govern “un repte que afrontarem amb ganes de fer-ho el millor possible, perquè el poble estigui satisfet de la nostra tasca” Crespo va aprofitar per contestar a Martí “el motiu és el 155 no tinc res més a dir”.

El darrer discurs fou el de l’alcalde, qui va recordar “la composició sortida de les urnes ens ha de fer  més plurals… una pluralitat que ens ha de fer avançar i créixer com a poble a base de diàleg, acords, transparència… Entre tots cal fer un front comú per arribar als grans acords”.

La nova corporació està formada per Alfred Blanch, Antonio Ollés, Laia Pla i Ana Panisello de Junts X Santa Bàrbara; Manel Crespo i Elen Esterlich d’ERC, Joaquim Marti i Àngels Bayerri del P.P; Isabel García i Adrià García del MAP i Eva Franch del PSC.

Pacte entre Junts X Santa Bàrbara i ERC

Alfred Blanch serà l’alcalde durant els quatre anys vinents i Manel Crespo el tinent alcalde. També es portarà a terme una auditoria, una de les peticions d’ERC a favor de la transparència.

(L.P.R) Dies enrere Alfred Blanch ja ho deixava entreveure, Junts x Santa Bàrbara i ERC han signat un pacte, per poder tenir un govern sòlid i estable durant els quatre anys que vénen.

L’actual alcalde en funcions, explicava que després de mantenir diverses reunions, ERC era l’equip que més s’acostava a les seves idees. Durant aquest temps han portat a terme diferents trobades per arribar a un consens en els diferents punts que portaven cadascú al seu programa i han pogut redactar un document on es plasmen aquests acords.

Manel Crespo d’ERC explicava que una de les exigències importants d’aquest pacte era “el treball pel bé comú del poble, treballar units com si foren un únic equip o arribar a un consens entre les propostes que cadascú incloïa al seu programa entre d’altres consideracions.

Amb aquest acord, Alfred Blanch serà l’alcalde de Santa Bàrbara durant els propers quatre anys i s’han compromès a mantenir durant aquest temps, un govern que treballi conjuntament en benefici pel poble.

La primera tinença d’alcaldia serà per a Manel Crespo i la resta anirà distribuint-se per ordre correlatiu, iniciant-se per la llista més votada. Hi haurà dos membres de cada partit a la junta de govern i les regidories aniran repartides en sis parts iguals. Entre les peticions que Junts X Santa Bàrbara ha acceptat , hi figura l’auditoria que ERC va demanar a favor de la transparència dels comptes municipals.

Blanch també explicava que aquesta legislatura vinent estarà marcada per un canvi de tarannà i de manera de treballar “apostarem per la creació de comissions informatives, que no estaven creades, sempre que la resta de grups es comprometin a assistir-hi”
Dissabte a les 12 del migdia i en el marc del Museu a la Vida a la Plana es constituirà el nou ajuntament de Santa Bàrbara.