Tot lo relacionat amb l’Agricultura al Montsià.

Les cooperatives agràries catalanes gaudeixen de bona salut

Augmenta la dimensió de les cooperatives i creix un 3.5% la facturació global, 9.8% la facturació per treballador i 12% per soci productor. Més d’1 de cada 3 € del sector agrari és generat per les cooperatives i la proporció puja a 2 de cada 3€ en el sector agrícola (no ramader).  Aquestes dades sorgeixen del quadre de comandament Dashboard.coop: l’evolució del sector amb una perspectiva de 6 anys . El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit l’acte de cloenda i la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, se suma al dinar de germanor

(Redacció)La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat el nou quadre de comandament Dashboard.coop sobre l’evolució del sector en els últims 6 anys en el marc de la XXXVI Assemblea General. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit l’acte, que s’ha fet avui a Santa Bàrbara i ha comptat amb l’assistència d’uns 300 representants de cooperatives d’arreu del territori. Posteriorment, la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, s’ha sumat al dinar de germanor.

El document proporciona perspectiva històrica i analitza l’evolució del sector des de perspectives complementàries. Consta de 41 taules amb 62 variables i una sèrie temporal de 6 anys.

Ramon Sarroca, president de la FCAC, explica que la nova eina “constata que el cooperativisme agrari gaudeix de bona salut i és estratègic per al país. Dashboard.coop és un estudi que sorgeix de l’evolució del Pla Marc del cooperativisme agrari català i que complementa l’Anuari socioeconòmic. L’objectiu és facilitar la presa de decisions que garanteixin l’expansió del sector i la seva competitivitat”.

Principals magnituds 2019

A Catalunya, hi ha 194 cooperatives federades que aglutinen uns 31.000 socis productors i generen ocupació a 4.669 persones, un 5.3% més que l’últim exercici. La facturació global ha augmentat un 3.2% l’últim any i actualment se situa en 1.658 M€, mentre la facturació mitjana per cooperativa se situa en 8.1 M€ que representa un increment del 8.3%.

Les cooperatives agràries tenen una participació en la Producció Final Agrària del 35%. Això significa que més d’1 de cada 3€ del sector agrari és generat per les cooperatives i que aquesta proporció puja a 2 de cada 3€ si es contempla exclusivament el sector agrícola (no ramader).

Per demarcacions territorials, hi ha 62 cooperatives a les comarques de Tarragona, 60 a les comarques de Lleida, 36 a les Terres de l’Ebre, 21 a Barcelona i 15 a Girona.

L’últim exercici, les 62 cooperatives de les comarques de Tarragona han augmentat la facturació un 3.4% fins als 279 M€, mentre que a Terres de l’Ebre l’increment global de les 36 cooperatives ha estat del 12.6% i la facturació se situa en 173,4 M€. Aquestes cooperatives representen el 16.8% i el 10.5%, respectivament, de la facturació global de les cooperatives catalanes.

Les comarques de Lleida continuen sent les que tenen un major pes vers al conjunt de Catalunya. Les 60 cooperatives lleidatanes aglutinen un 52% del total de la facturació, 856,9 M€, l’1% més que l’any anterior. A més, s’hi concentren les de major facturació mitjana (13,8 M€).

Les 21 cooperatives de les comarques de Barcelona facturen 272.3 M€, un 16.4% del total català i un 5.9% més que l’últim exercici; mentre que la facturació de les 15 cooperatives de Girona ha sofert un lleuger descens de l’1.6% i se situa en 76.2 M€, el 4.6% del total de Catalunya.

Dashboard: evolució històrica de facturació i llocs de treball

La progressió cooperativa dels últims anys, que queda reflectida en el Dashboard, es concreta en un augment de la dimensió de les cooperatives i el creixement de la facturació, tant a nivell global com per treballador i per soci productor. A més, s’ha traduït en un increment de llocs de treball.

Pel que fa a la facturació global, la mitjana dels últims 4 anys ha augmentat un 3.5% i actualment se situa en 1.657,8 M€. Aquest increment s’ha produït tot i la reducció d’un 9% en el nombre de cooperatives, degut principalment a fusions i altres processos d’intercooperació.

A nivell territorial, les cooperatives de Terres de l’Ebre són les que més han augmentat la facturació en relació amb la mitjana dels 4 anys anteriors (un 10.1%), seguides de les Barcelona (11.9%) i les de Tarragona (10%). A les comarques de Lleida, la facturació s’ha mantingut bastant estable (-0.3%) ja que els increments a la Noguera i el Pla d’Urgell han compensat les pèrdues al Segrià i les Garrigues. A les comarques de Girona es produeix una lleugera però constant pèrdua de facturació, que representa una davallada del 13.5% com a mitjana del període analitzat.

La facturació per treballador no ha deixat d’augmentar i aquest creixement s’ha consolidat augmentant els llocs de treball. En els 4 anys anteriors, el creixement mitjà de la facturació per treballador és del 9.8% i se situa, en l’actualitat, en 373.700 €/treballador.

La facturació per soci productor també presenta el valor més alt dels últims 5 anys analitzats: 52.685,5 €/soci. L’increment mitjà en el període analitzat és del 12% i és degut a l’augment de la facturació junt amb l’augment en la dimensió de les explotacions, lligada a la disminució del nombre de socis productors.

Pel que fa al nombre de treballadors per cooperativa ha augmentat un 11% en 5 anys i actualment se situa en 24,1. Per quart any consecutiu, també ha crescut l’ocupació fixa que ja representa un 64.9% dels 4.669 treballadors totals. Finalment, l’ocupació femenina ha assolit la xifra més elevada dels darrers anys i se situa en 2.409 dones, un 51.6% dels llocs de treball

L’agrícola del Camp de Santa Bàrbara, amfitriona de l’Assemblea General de Cooperatives de Catalunya

És el primer cop que a la comarca del Montsià, s’acull aquesta assemblea. Serà el divendres dia 17 quan es portarà a terme i està prevista l’assistència del President de la Generalitat de Catalunya per cloure-la.

(LPR)Aquestes són les assemblees que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, realitzen un cop l’any per rendir comptes. En aquesta, on hi haurà representants dels diferents sectors que en formen part, està previst que s’expliquen les actuacions que han portat a terme durant l’any i avançar les futures propostes.

El programa previst per al divendres vinent, s’iniciarà a les 10h del matí amb una recepció guiada, per les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola del Camp. Posteriorment es desplaçaran al Pavelló Municipal, on es portarà a terme l’Assemblea General. Per cloure  la convocatòria, està previst que  assisteixi , si no hi ha cap contratemps de darrera hora, el molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. Quim Torra acompanyat de la Consellera d’Agricultura i diferents Directors Generals.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es va constituir l’any 1983 i està emparada per la Llei de Cooperatives de Catalunya. Aquesta Federació ha esdevingut l’òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari amb la finalitat de reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest sector i ha fet extensiu el seu compromís al conjunt de la població agrària i el món rural, contribuint al desenvolupament de les empreses cooperatives amb recursos per potenciar el creixement, la millora constant i la competitivitat de les seves associades.

Cada any l’assemblea, es fa a una comarca i població diferent, i tot i que al Baix Ebre ja va acollir-ne una, aquest és el primer cop que l’esdeveniment es realitza al Montsià.

A Catalunya, hi ha 204 cooperatives federades que aglutinen gairebé 31.500 socis productors i 4.500 llocs de treball. La facturació agregada se situa en uns 1.600 milions d’euros.

S’inicien els tràmits per a la posada en servei de les dues primeres zones de reg del canal Xerta-Sénia

Mapa Zones Xerta-Sénia

Amb aquesta iniciativa es dona resposta a les demandes dels agricultors, de les Cooperatives i de la Comunitat de Regants, que durant aquest últim any han estat treballant en la recollida de signatures d’adhesions al projecte de regadiu

(Redacció) El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través d’Infraestructrues.cat, ha publicat la licitació del contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu del regadiu Xerta-Sénia. Concretament, per a l’adequació de les obres singulars dels trams 2 i 3 del canal i xarxa de reg de les Zones 2 i 3.

L’import de licitació del projecte és de 253.483 € i el termini per la presentació de les ofertes finalitza el proper dia 20 de maig.

Amb aqueta licitació es donarà resposta a les demandes dels agricultors, de les Cooperatives i de la Comunitat de Regants, que durant aquest últim any han estat treballant en la recollida de signatures d’adhesions al projecte de regadiu.

En aquest procés de recollida de signatures s’han pogut identificar diverses zones on l’adhesió té suficient entitat per poder redactar els projectes necessaris per poder executar les obres de reg en aquest àmbit.

Aquest nou plantejament del projecte, que preveu realitzar obres només en les zones on hi ha l’adhesió suficient per que sigui viable la posada en regadiu, ha fet que s’hagi de replantejar el disseny inicial del projecte de regadiu, adaptant-lo a les demandes del regants.

Les zones on es desenvoluparà el projecte constructiu tenen una superfície agrícola, segons la DUN, de 3.264,79 ha i abasten parcel·les dels municipis de Santa Bàrbara, La Galera, Mas de Barberans i Roquetes

Salvem lo Montsià segueix denunciant l’espoli d’oliveres.

Foto: Salvem lo Montsià

Foto: Salvem lo Montsià

Avui explicaran als mitjans les activitats de conscienciació que portaran a terme durant el cap de setmana, per seguir denunciant l’espoli.

(LPR) L’espoli d’oliveres mil·lenàries segueix, avui l’entitat “Salvem lo Montsià” ho posarà de manifest a les 18h davant els mitjans de comunicació a l’entrador de l’ermita d’Ulldecona.

En aquest sentit ahir Núria Ventura, alcaldessa d’Ulldecona , en declaracions a l’espai “El Cafè de la Tarda” insistia amb “la necessitat extremadament urgent que s’aprovi al parlament la llei de protecció per tal d’evitar aquest espoli i sobretot la moratòria en l’extracció d’oliveres, perquè ja temien que això pogués passar”.

Ventura recordava que d’oliveres mil·lenàries catalogades se’n van arrencar tres, dies enrere a la zona de Godall, les que darrerament s’han arrencat a Ulldecona tot i que no estan catalogades, són arbres monumentals que també tenen el seu interès.

Recordem que avui “Salvem lo Montsià” a banda de seguir denunciant l’espoli, també informarà sobre les activitats que durant aquest cap de setmana es portaran a terme per denunciar-ho, unes activitats a les quals el GEPEC –Ecologistes de Catalunya també li donaran suport.