L’ Apa del col-legi Jaume Balmes organitzarà tallers de teatre, d’anglès oral i esportius per al proper curs.

Marta Forés i Bàrbara Rodrigo de l' APA del Ceip Jaume Balmes (Foto:LPR)

 

Una zona de joc amb terra i grava al  pati de primària,tema que obre diversitat de criteris a l ‘Assemblea que va convocar l’ Apa la setmana passada .

(J.Roig/T.Giné).-La passada setmana l’ Associació de Pares d ‘Alumnes del Col•legi públic “Jaume Balmes”  va convocar l ‘assemblea informativa de final de curs per tractar diversos temes d’ interès per als associats,entre altres el de la venda de llibres per al curs 2012/13 que enguany  es farà els dies 3 i 4 de Juliol de 4 a 8 de la tarda.
Bàrbara Rodrigo,presidenta de l ‘entitat explicava a la nostra emissora que,abans de retirar els llibres  caldrà fer l ‘ingrés de l ‘import dels llibres a una de les dues entitats financeres del municipi i els socis també tindràn que fer efectivala quota anual de 15 euros que dona dret a un descompte en l’ import del material escolar i amb el que es financen les activitats que s’ organitzen durant el curs.
En aquest sentit ,la tresorera de l’ APA, Marta Fores deia que l’ entitat vol proposar-ne de noves , com ara un taller de teatre per als alumnes de primària,anglès oral per als alumnes de P3 a sisè i la pràctica algun tipus d ‘esport,encara per decidir.

Un dels temes polèmics de l ‘assemblea va ser la petició d ‘alguns dels pares per a que es solucioni un “problema” que consideren hi ha a una àrea de joc al pati de primària on els infants juguen amb terra i grava. Els pares consideren que els infants s ‘embruten massa i que caldria canviar-ho.  Rodrigo deia que traslladaran la petició a la direcció del centre però que ,en qualsevol cas, la decisió de canviar l’espai l’ han de prendre tots  els pares,no solament  uns quants  .
Finalment l’ Apa informava també de que enguany es canviarà la meitat  de la junta ja que molts alumnes passen a l’ Institut. Rodrigo  deia però que estava contenta perquè  ha hagut molt bona resposta per part dels pares per suplir les baixes.
També s’ informava de que la festa/dinar  de final de curs,  que te un marcat caire social i lúdic  i  on cada família es porta el seu propi menjar, es farà el 17 de Juliol al Pavelló Poliesportiu.