“Europa vol que els pagesos ens convertim en jardiners”

Moment de la Jornada (Foto AJB)

Moment de la Jornada (Foto AJB)

(J.Roig)

Aquesta és una de les principals conclusions a les que sembla  va arribar-se  en la darrera Jornada tècnica sobre la Política Agrària Comuna   i les DOP ,celebrada a Santa Bàrbara dies enrere .

El regidor d’ Agricultura del  municipi ,Jordi Roé,explicava que el tema que més va interessar als pagesos assistents, va ser  el que va exposar Oriol Anson Fradera   cap de l’oficina de relacions sectorials i exterior del DAR  titulat “ La PAC més enllà del 2013. Propostes i perspectives “

Segons lo que va explicar Anson ,en matèria agrícola Europa en  aquests moments, està fent camí en temes de protecció del medi ambient i protecció d’oliveres, sense tenir massa en compte les produccions o els preus dels productes. Per això sembla,deia Roé,que el que vol Europa és que en lloc de productora siguem jardiners.
Roé afegia que aquesta filosofia agrària  no pot ser assumible quan les despeses dels pagès són més grans que els beneficis.

Un altre dels punts  tractats a la Jornada i que destacava Roé feia referència a l’estudi de la FAO (sigles en anglès de l’ Organització Mundial per a l’ Alimentació), segons  el qual a l ‘any  2030, al mon hi haurà manca d’aliments al països desenvolupats tan d’ Europa com d ‘América  ,per això ,s’ha de fer el possible per augmentar la producció d’aliments. El regidor planer deia que aquesta diferència de posicionament entre aquests dos estaments ,Unió Europea i FAO  és paradoxal  ,perquè no s ‘entén que per un costat es demani baixar produccions i per l ‘altre albirar una manca d ‘aliments en un futur gens llunyà.
En el moment de fer el torn obert de paraules, nombrosos assistents van realitzar preguntes i van mostrar el malestar que hi ha a la zona, degut el famós 5 % que es va excloure a la producció i es va donar a zones desfavorides i no es van contemplar les comarques del Montsià i Baix Ebre.