L’Ajuntament de Tortosa obre 154 expedients sancionadors en els primers sis mesos de l’ordenança de civisme

L’Ajuntament de Tortosa ha obert 154 expedients sancionadors en els primers sis mesos de l’entrada en vigor de l’ordenança de civisme, el maig passat.

Els motius de les sancions són diversos però un dels més nombrosos és per sorolls que afecten la convivència (un 30% dels expedients), ja sigui per música al carrer, festes, crits, o gossos que borden.

Un altre dels aspectes més sancionats és per l’ocupació de la via pública (15%), sobretot en els casos d’obres d’habitatges que tallen el carrer sense permís. Des de l’aplicació de l’ordenança, sí que s’ha notat una davallada en l’incompliment de l’enganxada de cartells fora dels espais on està permès, i de la pesca fluvial des de la via pública.