Els consumidors podran decidir el tipus de tarifa elèctrica a partir del gener de 2009

torreA partir de l’1 de gener de 2009 desapareixerà el sistema de tarifes regulades, la qual cosa comporta que tots els usuaris d’electricitat podran optar a aquest subministrament a través del mercat lliure.
Davant aquest supòsit, les empreses faran ofertes i proposaran noves tarifes per tal que els consumidors puguin decidir l’empresa proveïdora i pactar el preu que millor s’adapti a les seves necessitats.

D’altra banda, s’ha creat la tarifa d’últim decurs, que és el preu màxim que aquestes empreses poden cobrar als consumidors. En cas que els usuaris no
efectuïn cap canvi, passaran a rebre el subministrament de l’empresa comercialitzadora d’últim decurs a la qual ja pertanyia.
L ‘administració  recomana no precipitar-se a l’hora de contractar un tipus de tarifa, comparar preus, i no donar dades bancàries, ni personals quan es realitzin visites a domicilis o trucades telefòniques.
Tot això es pot consultar a la llista de companyies a l’Institut Català de l’Energia www.icaen.net i al web: www.consum.cat