El Consorci d’Aigües de Tarragona invertirà 65 MEUR en una planta d’eliminació de sals, clorurs i sulfats

L’ens estabilitza a la baixa les captacions del minitransvasament mitjançant el rigor tarifari i habilitant fonts alternatives per a la química

L'aigua passa pels filtres de carbó actiu.(Foto i Text ACN)

La instal·lació d’una nova planta equipada amb tecnologia d’osmosi inversa ha de permetre al Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) oferir aigua potable amb una qualitat comparable a la mineral. Amb un cost previst d’uns 65 MEUR, aquesta és la principal inversió prevista pel CAT en el període 2010-2015. Des de fa un any, la planta de l’Ampolla (Baix Ebre) ja disposa d’una planta pilot experimental que treballa amb aquesta tecnologia per eliminar les sals, clorurs i sulfats que baixen amb l’aigua del riu Ebre. L’ens gestor del minitransvasament, d’altra banda, ha anunciat que ha reduït la captació d’aigua de l’Ebre fins estabilitzar-la als mateixos nivells de consum que els anys 2003 i 2004.

Batejat amb la denominació d’ELSA -‘eliminació de sals’-, el CAT confia que amb aquest projecte, que suposaria la instal·lació de la mateixa tecnologia que empren les plantes dessalinitzadores per convertir en potable l’aigua del mar, permeti a l’ens donar un salt de qualitat important tal i com va suposar els filtres de carbó actiu a la planta de l’Ampolla. ‘L’aigua de l’Ebre ve d’uns terrenys on hi ha guix. És d’origen natural, no prové de la contaminació humana. L’eliminació d’aquests guixos milloraria molt la qualitat de l’aigua’, ha certificat el president del CAT, Daniel Pi.

La planta pilot del projecta ELSA en marxa des de fa un any a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla, amb un pressupost de 0,5 MEUR, treballa ja en la línia ‘d’anar fent proves per ajustar el procés’ que permeti instal·lar el procés de forma definitiva en els pròxims cinc anys. ‘La planta de l’Ampolla, que ja és puntera amb els filtres de carbó, comparables als de qualsevol planta europea, tingui una altra instància en el procés d’eliminació de sals que ens permeti aconseguir una aigua al nivell de la mineral’, ha destacat el mateix Pi.

En total, el CAT té previst invertir en el període 2010-2015 un total de 107,8 MEUR, dels quals, 8,6 MEUR, es troben en aquests moments en execució, com és la citada planta pilot, el cobriment dels decantadors de l’ETAP de l’Ampolla (4,5 MEUR) o altres millores en la xarxa i les comunicacions. Les inversions futures restants preveuen la instal·lació d’una planta d’ozó també a l’Ampolla, que permetria substituir el tractament més agressiu amb clor (6,1 MEUR), l’electrocloració (3,5 MEUR), així com diversos dipòsits de regulació a la zona del Camp de Tarragona.