Tres establiments incompleixen la nova normativa antitabac a les Terres de l’Ebre

Durant la primera quinzena de gener, els inspectors dels equips de Protecció de la Salut de les Terres de l’Ebre han realitzat un total de 66 inspeccions en establiments de la restauració per tal de comprovar el compliment de la nova normativa del tabac i l’adequació de la retolació a l’entrada dels establiments. En aquestes inspeccions s’ha detectat que en tres establiments es permetia fumar en llocs no autoritzats.
Els inspectors també han pogut comprovar que 18 establiments no informaven correctament de la prohibició de fumar al seu interior. Així mateix, van detectar altres incompliments de la Llei de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat de productes del tabac, com ara tenir espatllats els comandaments a distància de les màquines expenedores de tabac en tres ocasions. El Servei Regional de l’Agència de Protecció de la Salut està estudiant ara la incoació d’un expedient sancionador en un d’aquests establiments.

Des de Protecció de la Salut han informat però, que aquestes inspeccions no s’han realitzat de forma específica per aquesta nova normativa, ja que es tracta d’una tasca que ja es venia fent des de fa anys, i per tant asseguren, el requeriment del compliment de la nova Llei és un component més de les inspeccions habituals als establiments de tots els sectors alimentaris.