El Centre d’ Estudis Planers enceta el itineraris de l’ elaboració de l’ oli.

centre-estudis-planers-i-mario
Aquest passat dissabte es va dur a terme a Santa Bàrbara  , organitzat pel Centre d’ Estudis Planers ,  el primer dels diferents itineraris que han previst organitzar per donar a conèixer  , a qui i vulgui participar , l’ evolució que a sofert al decurs  dels temps  el procés  d’ elaboració de l’ oli , amb visites guiades i comentades als principals llocs del municipi que tenen a veure amb aquest procés. Cal destacar que l’ oli ha estat  un dels principals motors econòmics que han mogut  el creixement de Santa Bàrbara com a poble.

Marius Pont, president del CEP explicava que la principal idea de les sortides és mostrar com han evolucionat les metodològiques emprades en l ‘elaboració de l’ oli .
Les sortides s’ han  dividit en dos : la primera la que es va realitzar aquest dissabte i una segona que es farà el proper diumenge ja dintre del març de la Fira de l’ Oli ..

En la primera de les sortides, el passat dissabte ,  es van visitar llocs tan interessants com la masada de Gironet amb la reconstruïda premsa de giny, la Cooperativa agrícola SAT Montsià que conserva , juntament amb les modernes maquinàries actuals ,encara les antigues premses hidràuliques i finalment es va visitar   la Casa Museu del Pagès del planer Angel Fibla que recull un nombre important  d ‘estris relacionats d’ una manera o d’ un altra amb l’ oli.

El proper diumenge i ja dintre del marc d’ activitats de la Fira de l’ Oli Novell que celebrarà la vila , el CEP organitzarà la segona d ‘aquestes sortides a les masades de Cid i de Camps on es donarà a conèixer als assistents altres mètodes antics emprats per a l’ obtenció de l’ oli, com les moles o les premses de barres  mogudes amb tracció animal , tot i que posteriorment van ser electrificades .La visita acabarà a la Cooperativa  Agrícola Sant Gregori  també del municipi.