L’ IES Les Planes de Santa Bàrbara acabarà el curs “experimentant” amb el projecte EduCAT1x1

*El darrer trimestre del curs els alumnes del centre planer  utilitzaran indistintament ,  llibres i ordinadors .

Ja fa temps que les administracions aposten per apropar els beneficis de les TIC a la ciutadania en diferents àmbits. I aquest és el marc en què es forma el Projecte Educat1x1, promogut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que tres instituts de les Terres de l’ Ebre ja han dut a terme  aquest curs .El de Santa Bàrbara vol fer-ho el darrer trimestre d ‘aquest curs.

La filosofia de Educat1x1 es sintetitza en el seu nom: un alumne, un ordinador. Els seus objectius, doncs, són digitalitzar les aules facilitant l’adaptació dels alumnes i professors en l’ús de noves eines tecnològiques que han de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització que es desenvolupen en els centres i en l’entorn.

El director de l ‘ IES Les Planes de Santa Bàrbara ,Rafel Roig , explicava a la nostra emissora que el centre vol  aprofitar el darrer trimestre  d’ aquest curs per experimentar aquesta nova metodologia abans d’ integrar-se plenament en el projecte, que serà obligatori per als alumnes de 1er i 2òn d’ ESO al curs 2010/2011.
De moment Roig diu que “l’ assaig”  serà parcial i que encara que es seguiran utilitzant els llibres ,es dedicarà una quarta  part de l’ horari lectiu per a impartir les classes utilitzant ja els ordinadors.
Mitjançà el projecte EduCAT1X1 , el departament d’ Educació  finançarà  el 50 per cent del cost dels ordinadors,  que tenen un preu de 300 € , fent-se’n càrrec de la resta de l’ import els pares que també tindran que pagar entre 7 i 8 euros per pagar la llicencia necessària per poder accedir  a l’ editorial dels llibres virtuals als que es connectaran els estudiants.