El 28 de Març acaba el termini per a que les entitats puguin demanar subvencions municipals.

Foto:Ajuntament de Santa Bàrbara

Foto:Ajuntament de Santa Bàrbara

L ‘ajuntament diu que els afectats han entès que enguany no hi hagi un augment de la dotació  d ‘ajuts.

(J.Roig).-El passat mes de febrer , es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les bases específiques reguladors per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives del nostre poble i que l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorga per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes populars i tradicionals, any 2013.

Les sol•licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració com la presentació del programa,tipus  i durada de les d’activitats a realitzar,demanant també que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat,valorant-se l’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte i el nombre de participants.
L’ ajuntament també valora l’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per l’Entitat sol•licitant i que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció,tenint que presentar també el pressupost anual de l’Entitat sol•licitant.
També es valorarà positivament la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament durant l’any anterior.

El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 28 de març de 2013.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposa que l’entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se’ls convoqui oportunament.

Segons expliciten a la pàgina web municipal, els  regidors de Cultura i el d’Esports, Alfred Blanch i Èric Bel  respectivament ,estan satisfets amb  les converses que han mantingut fins ara amb els presidents de les entitats, perquè diuen entendre la situació que s’està vivint actualment, cosa que fa que no es pugui pujar el pressupost destinat a les subvencions municipals.