L’Ajuntament de Deltebre aconsegueix 180.000 Euros per a finançar l’ampliació de la residència de la gent gran

L’ajuntament de Deltebre i l’empresa Sorea, encarregada del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram,  signaven el passat 22 de desembre un conveni de col•laboració pel qual l’empresa aportarà 180.000 Euros per a obres d’interès social del municipi.

L’Ajuntament destinarà aquests diners a l’ampliació de la residència de la gent gran l’Onada de Deltebre.

Aquesta col•laboració econòmica forma part del conveni signat 23 de juliol del 2008 entre l’Ajuntament de Deltebre i Sorea pel qual s’amplia en 5 anys la concessió administrativa per a la gestió del servei municipal d’aigua.

En aquest conveni Sorea es va comprometre a invertir 1.800.000 Euros en la millora de la xarxa d’abastament d’aigua, unes obres que s’executaran enguany que ve i que suposarà renovar més de 30 quilòmetres de canonades, i a fer una aportació de 180.000 Euros per a la realització d’obres d’interès general al municipi.