Santa Bàrbara recupera la “memòria històrica” d’ una cinquantena de veïns del municipi.

Seguint en la línia, encetada fa unes  setmanes amb la publicació del llibre “Santa Bàrbara en imatges”,   de recuperar  la història ,la identitat planera i tot allò que és propi del territori i del nostre poble en particular , ara ,l’ Ajuntament de Santa Bàrbara a  encetat un projecte  en que l’ objectiu és deixar testimoni  oral de les  vivències i aportacions que,davant d’ una càmera, pugin fer els mateix veïns  i veïnes  del poble .
Per això,  l’ Ajuntament planer a contractat l ‘empresa “Sabem.com” que s’ ha encarregat , els darreres dies ,  de recollir aquets testimonis i realitzar les  gravacions i entrevistes  a gairebé una cinquantena de dones i  homes del nostre municipi .


Aquets testimonis seran recollits en una col•lecció de tres DVS’s,cada un amb una temàtica diferent ,però totes d’interès històric del poble.
Esteve Teixidó, un dels responsables de la productora ,explicava a La Plana Ràdio que a la majoria de municipis ja existeixen reculls històrics de manera  escrita o gràfica i està be, però afegia que també  és molt important que es conservin les veus que poden explicar oralment o amb gestos i emocions  davant una càmera,les seues vivències en  camps tan diversos com la guerra ,el treball, la festa o senzillament el dia a dia.

L’objectiu d’aquest treball és aconseguir un recull, el més aviat possible, de tot allò que ha significat  la breu història del nostre poble, i deixar-ne una constància, o bé escrita, en el cas del llibre, o bé, enregistrada en imatges, en el cas dels DVD’s  ja que molts  testimonis importants, van desapareixent en el procés  obvi  del temps.
La intenció de l’Ajuntament de Santa Bàrbara és poder-ho presentar públicament, sobre el mes d’abril del 2011, dins del programa d’actes de les Jornades Culturals.