La Plana Ràdio serà avui i demà un aula de l’ IES Les Planes

Alumnes de l' IES Les Planes 2011 (Foto:J.Roig)

(J.Roig).-Com ja be sent tradició des de els darrers 4 anys,arribant el final de curs  l’ IES Les Planes confia a la nostra emissora ,una part del treball de síntesi que els alumnes del centre estan realitzant  aquesta setmana  .

D’ alguna manera podíem dir que els estudis de La Plana Ràdio es converteixen per unes hores en un aula del Institut per a que els alumnes de tercer d ‘ESO pugin expressar i presentar el seu treball de síntesi.
Tal i com ens explicava el coordinador de segon cicle de l’ IES Aureli Cervera ,es tracta de incorpora al món de la ràdio i de la comunicació,algunes  de les matèries  que els alumnes treballen durant el curs i que  estan relacionades amb la ciència i la tecnologia .

El treball es concreta en la presentació des de la ràdio   d’una sèrie d ‘entrevistes que preparen prèviament els mateixos alumnes ,espots publicitaris,la previsió meteorològica en anglès, i altres continguts que tenen la possibilitat de mostrar als oients i que els serveixen per a poder obtenir  una bona nota d’ aquest treball de síntesi.
Enguany i donat que el tercer curs d’ ESO és molt nombrós el programa es farà durant dos matins,avui dijous i demà divendres durant tota la franja matinal de programació.
Cal dir també  que un cop  presentat el treball al centre,els alumnes en faciliten una còpia per a l ‘arxiu de l ‘emissora .