Valoració positiva, desprès d’ un any d’ entrar en vigor les normes d’us de la zona de pícnic de Santa Bàrbara

picnic

Zona pícnic a Santa Bàrbara (Foto:AdSB)

(J.Roig).-Ara fa un any,a l’ Agost del 2012,la regidoria de Medi Ambient de l ‘ajuntament de Santa Bàrbara decidia regular l’ us del ‘àrea d’ esbarjo i pic nic que hi ha a la zona poliesportiva,a tocar de les piscines municipals .

El motiu era aconseguir que el servei de pícnic i l’ us de les taules i els focs fora utilitzat amb un ordre i sobre tot amb civisme. Amb aquesta regulació el que es pretenia era registrar els usuaris que hi passen i conscienciar-los de la necessitat de fer un bon us de els instal•lacions.
En complir-se aquesta primer any des de la posada en marxa d ‘aquesta normativa,des de La Plana Ràdio volíem conèixer la valoració que s ‘en feia de les mesures empreses i per això acudíem a Eric Bel que és el titular de la regidoria. Bel ens deia que desprès de parlar amb el responsable municipal que s ‘en ocupa del control de la zona,la valoració no podia ser més que positiva ,ja que es segueix fent us igual del servei però s’ ha aconseguit filtrar els usuaris que en gaudeixen.

Recordem que per fer ús dels focs del poliesportiu, prèviament s’ha de passar per les oficines de l’ajuntament per fer una petició per escrit i dipositar una fiança en metàl•lic, aleshores, l’usuari obté la clau que li servirà per usar el foc assignat. Després de fer un ús correcte de les instal•lacions i complir els requisits se li retorna la fiança.

Per fer la reserva cal ser major d ‘edat.
A la pàgina web de l’ Ajuntament de Santa Bàrbara també hi podeu trobar un enllaç al formulari que cal emplenar per fer l ‘inscripció a les oficines municipals fer efectiu l’abonament en metàl•lic de 30€/ per foc, en concepte de fiança
Està prohibit fer foc al terra o altres llocs que no sigui la barbacoa assignada
Cal fer ús de les taules en funció de les persones i focs reservats i s’ ha tornar la clau després de l’ús de l’àrea abans de tres dies hàbils a partir de la data de reserva