Una manera diferent d’aprendre fora de les aules amb el LECXIT.

Millorar la comprensió lectora dels alumnes en edat escolar,  és el que pretén el programa LECXIT, un programa que involucra les escoles, famílies i  voluntaris.

Ha estat coordinat des de l’smartcentre de Santa Bàrbara i l’Escola Jaume Balmes.

(L.P.R) Dies enrere l’ajuntament de Santa Bàrbara atorgava els diplomes tant als joves com als voluntaris que han volgut dedicar setmanalment una hora del seu temps a millorar l’èxit educatiu per mitjà de la lectura. En total han estat 10 els voluntaris, cadascun d’ells ha compartit lectures i ha guiat en la comprensió els més joves de l’escola que han participat del programa.

Després de l’entrega de diplomes,  es va fer una avaluació del funcionament  l’activitat, en aquest primer any que s’implementa al municipi.  Entre els punts a destacar hi conta  la bona tasca feta per part de les voluntàries, posant èmfasi a les diferents tècniques i recursos que havien utilitzat; la participació de l’escola i la biblioteca amb les quals es creen ponts pedagògics, i de les famílies, que van donar el suport per incentivar la lectura a casa.

Totes les parts van estar d’acord que havia estat un èxit, ja que els alumnes no solament havien avançat en la lectura sinó també en altres aspectes com la socialització, el tracte i la manera de relacionar-se.

Esta previst que el proper mes de setembre  es continuarà portant a terme l’activitat, tot i que s’espera un major nombre de participants per tal que els més joves es beneficien d’aquest aprenentatge

LECXIT és un programa coordinat per l’equip de Llengua, interculturalitat i cohesió social del departament d’ensenyament.