Ampliació del Ceip Jaume Balmes

ceip-jaume-balmes L’Ajuntament de Santa Bàrbara va aprovar el mes d’agost passat el projecte redactat per GISA (Gestió d’infrastructures SA), a comanda del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, el projecte bàsic d’ampliació del CEIP Jaume Balmes.

El projecte d’ampliació, que ha estat redactat pel gabinet d’arquitectura Puigverd arquitectura SLP de Barcelona, ascendeix inicialment al que es refereix com a pressupost material d’execució (PEM) un muntant de 1.686.599,61 euros.

El projecte contempla que el programa d’educació primària, que actualment es troba exclusivament en planta primera, creixi amb tots els espais complementaris  i passi a ocupar gran part de la planta baixa de l’actual edifici. La intervenció en l’actual edifici per allotjar el nou programa de primària no comporta cap modificació estructural, i es limita  a canvis d’elements de tancament, paviments, etc.

Aquesta nova ubicació trasllada el conjunt de gimnàs i vestidors, que passen a allotjar-se en un cos en forma de L de nova construcció. De resultes d’això s’enderroquen els actuals vestidors.

Per tant, l’obra d’ampliació consistiria a trets generals en l’enderroc dels actuals vestidors, construcció d’un annex d’aularis d’educació infantil, situats al carrer Genar Bartrolí i construcció d’una pista polivalent i nous vestidors.

La comunicació entre el cos d’aulari infantil i l’actual CEIP es realitzarà per un extrem de la façana interior mitjançant l’execució d’un nou vestíbul d’accés i la nova zona d’administració. Pel que fa referència a l’interior de l’actual CEIP, serà necessari realitzar modificacions de les divisions interiors per tal de convertir les aules regulars existents en aules especialitzades, així com per crear els nous espais de biblioteca i menjador escolar. Allí on actualment hi ha la porxada i l’accés principal del cos de l’actual CEIP hi ha previst situar-hi la nova biblioteca i la sala de l’AMPA, per la qual cosa aquesta porxada serà anul·lada i ocupada.