Posts

Santa Bàrbara aprova, per unanimitat, una moció per demanar a Sorea que faci un estudi sobre l’estat de la xarxa de distribució d’aigua.

Proves d’aforament d’aigua al nou pou de Santa Bàrbara, desembre 2004. (Foto:J.Roig)

Es calcula que hi ha pèrdues de fins als 60 per cent i tots els grups amb representació al nostre ajuntament creuen que cal començar a actuar per posar-hi remei.

(J.Roig).-Els tres partits que tenen representació a l’ajuntament de Santa Bàrbara, PDEcat Esquerra Planera i PPC, estan d’acord que, essent l’aigua un bé escàs, cal prendre mesures per tal d’aconseguir-ne el màxim estalvi, després que cada vegada sembla ser més certa la teoria que hi ha pèrdues de fins al 60 per cent per les obsoletes canonades de distribució de l’aigua potable municipal.

Per això, totes tres formacions van donar suport a la moció presentada pel grup d’Esquerra Planera on, després d’una sèrie de consideracions, demanen a l’empresa Sorea, encarregada de gestionar el servei d’aigües municipal, la realització d’un estudi acurat i un treball de recerca per conèixer qui és l’estat real de la xarxa de distribució i les pèrdues que sofreix, “per tal que, a partir d’aquest estudi, l’ajuntament pugui pressupostar i planificar solucions a mitjà termini”. Aquestes eren les paraules amb què acabava la moció que l’alcalde, Alfred Blanch, va llegir al ple del passat dijous.

Manel Crespo, portaveu del grup d’EP se sentia satisfet de que la seva proposta hagi estat consensuada per la resta de formacions perquè és una mesura que no solament portarà a un estalvi d’aigua, sinó també de consum elèctric perquè, si s’eviten les importants pèrdues d’aigua, també s’evitarà bombament des del pou. A més, s’aprofitaria per canviar les polèmiques canonades de fibrociment.

Segons va dir l’alcalde al mateix ple, els primers contactes amb l’empresa Sorea per exposar-los-hi la petició ja s’han produït.

Santa Bàrbara és un dels municipis beneficiaris dels ajuts que l’ACA adjudica per millorar la garantia d’aigua.

2016-09-25_08-30-49

Pou nº 1 de Santa Bàrbara (Foto: J. Roig)

Tot i que l’adjudicació és provisional, el nostre municipi podria rebre més de 53.000 euros per efectuartractaments plaguicides al primer pou que es va construir, just ara fa 50 anys.

La Diputació també ha concedit una altra subvencio de 22.196,53€ que es destinaran al pagament de despesesd’energia elèctrica de l’enllumenat públic.

(J.Roig).-El primer pou que es va construir al nostre poble per subministrar aigua potable municipal data de l’any 1966 i precisament el passat 18 d’octubre es van complir 50 anys de la trobada d’aigua a aquest pou. Uns anys més tard es va construir un segon pou per reforçar l’aforament del primer i a principis del nou segle es va haver de construir un tercer pou a més de 400 metres de profunditat per tal d’evitar els problemes de concentració de nitrats per sobre dels nivells autoritzats que s’havien observat als dos primers pous.
Ara, el passat dijous l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va fer pública la resolució que adjudica provisionalment una línia d’ajuts per millorar la garantia d’aigua als municipis que tenen problemes d’abastament. La línia, dotada amb 10 milions d’euros es destinarà a un total de 104 projectes de millora que suposaran una inversió global induïda de 20 milions d’euros a Catalunya, repartits en 84 municipis entre els que hi trobem Santa Bàrbara, Ulldecona i Alcanar a la comarca del Montsià i Gandesa, Caseres i Corbera a la Terra Alta.

Segons la llista publicada, al nostre municipi se li atorgarien 53.652 euros en concepte de “Tractament de plaguicides pou vell de Santa Bàrbara”.
En el cas d’ Ulldecona la subvenció és de 28.635 euros per “ Incorporació d’una nova captació del Canal de Regants d’Ulldecona i renovació de la xarxa d’abastament en alta”.
Alcanar rebria 25.470 euros per a la “Xarxa d’abastament d’aigua a la urbanització Voramar i Alcanar Costa” i 4532 en concepte de “Recuperació pou Serramar I, renovació pou Serramar II”.
Segons es pot llegir al mateix informe, l’ajuntament de Santa Bàrbara hauria pressupostat per al tractament plaguicida 179.430 euros, essent l’import elegible o subvencionable de 148.967 euros.

Aquesta línia d’ajut de caràcter plurianual, convocada per l’ACA el passat mes de maig, pretén donar suport als municipis amb problemes de garantia d’abastament o de qualitat de l’aigua. A Catalunya hi ha més de 210 municipis, generalment petits o aïllats, amb problemes d’aigua.

Les obres subvencionades (a l’espera de la resolució definitiva un cop superats els tràmits corresponents) es podran executar fins l’1 novembre de 2018.
El Ple de la Diputació de Tarragona en la seva sessió en data 27 de maig de 2016 també va aprovar la concessió de subvencions dins el programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2016, atorgant a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 22.196,53€ que es destinaran al pagament de despeses d’energia elèctrica de l’enllumenat públic.

La Galera seguirà essent el municipi amb l’aigua més barata del territori

01LedificidelAjuntamentallotjaelMuseudelaTerrissadeLaGalera20100325113644

Façana de l’Ajuntament de La Galera (Foto:AdLG)

Ho assegura l’alcalde, Ramon Muñoz, desprès d’anunciar que el preu de l’aigua pujarà lleument el 2015 per fer front a la inversió que ha significat la col•locació de filtres de carbó per assegurar la salubritat del subministrament municipal d’aigua.

Les analítiques realitzades van mostrar valors d’atrazines per sobre de lo que permet la Unió Europea

(J.Roig/T.G).-Gràcies a una subvenció de 20.000 euros atorgada per la Diputació de Tarragona, l’ ajuntament de La Galera ha pogut resoldre el problema de salubritat que afectava el pou que abasteix el municipi d’aigua potable.
Ramon Muñoz, alcalde de La Galera, explicava a La Plana Ràdio que s’han tingut que posar filtres de carbó per tal de millorar la qualitat de l’aigua de boca desprès de que les analítiques periòdiques, realitzades temps enrere, mostressin restes d’atrazines o sigui, restes dels herbicides que s’utilitzen en els treballs agrícoles. Muñoz deia que, en aquest sentit la Unió Europea és molt restrictiva ja que permet solament un 0’1 micro-gram  per litre, mentre que la OMS assegura que fins a 0’2 mg. no és perjudicial per a la salut.
La col•locació d’aquests filtres a la sortida del pou ha obligat a l’ajuntament galerenc a construir un magatzem per poder aixoplugar-los, una inversió que l’alcalde creu que es podrà amortitzar amb deu o dotze anys, lo que ha significat una despesa extra que es tindrà que compensar incrementant lleument el rebut de l’aigua a partir del proper any.
L’increment del preu de l’aigua s’ha dividit en tres trams, segons el consum: un primer tram que es pagaria a 0’16 € el m3. d’aigua, un segons a 0’22€ i el tercer, a partir d’un consum de 60.000 litres a 0’56 €.
Tot i aquest lleu increment, Muñoz assegura que el preu de l’aigua a La Galera és el més barat del territori.

L’alcalde de La Galera, deia que amb aquesta millora, el problema de la salubritat de l’aigua al municipi queda resolt, sense que hagi significat una gran despesa per als veïns. “L’únic que encareix el preu de l’aigua és el cànon a través del qual els usuaris contribueixen als costos dels serveis del cicle de l’aigua” concloïa.

El poble de Jesús no podrà utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure ni per cuinar almenys fins d’aquí deu dies

Foto: Reunió Jesús

Els veïns reclamen que els abonin el preu de la factura de l’aigua del trimestre i que l’empresa d’aigües assumeixi possibles danys a electrodomèstics, dipòsits o canonades particulars.

(ACN).Els veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Jesús hauran de tenir una mica de paciència perquè es normalitzi el servei d’aigua potable al municipi. En una reunió de veïns, convocada per l’Ajuntament de Tortosa, l’EMD, i l’empresa Aigües de Tortosa, l’alcalde Ferran Bel ha deixat clar que fins, almenys, d’aquí a deu dies la prohibició d’utilitzar aigua de l’aixeta per beure i per cuinar, decretada divendres passat, es mantindrà.

Els tècnics de l’empresa d’aigües estan instal·lant aquest vespre un aparell que regula l’impuls de l’aigua per intentar controlar la sorra. Paral·lelament, ja s’han encarregat analítiques del pou actual com del pou que va deixar de funcionar fa vint anys.

La reunió ja es va convocar el mateix divendres, dia en què les analítiques fetes per Aigües de Tortosa i l’Agència de Protecció de la Salut van confirmar la presència de sorra a nivells superior als permesos, amb l’objectiu d’informar de primera mà als veïns sobre els passos a seguir un cop detectada aquesta incidència. Després d’una exposició i relat dels fets per part del president de l’EMD de Jesús, Pere Panisello, on ha defensat la gestió “ràpida i eficient” feta des del moment en què s’alerta dels nivells de sorra no permesos; l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha estat l’encarregat d’explicar les solucions que s’estan plantejant.

Tot i que no es tenen garanties que pugui funcionar, la solució més immediata és la d’instal·lar un aparell que regula la captació i impuls de l’aigua del pou amb la finalitat que es pugui controlar i reduir el nivell de sorra. Aquesta instal·lació es fa aquest vespre i aquest dimarts es començarà a avaluar la seva efectivitat. Malgrat tot, Bel ha insistit que encara que funcionés es continuarà així almenys una setmana o deu dies, ja que la detecció de sorra està sent un problema “intermitent” que s’ha d’anar controlant. “Divendres detectem nivells alts, dissabte al matí surt bé, dissabte a la tarda torna a sortir la terbolesa…”, ha explicat l’alcalde.

És per això que, paral·lelament a la instal·lació d’aquest aparell, s’han encarregat analítiques completes de l’actual pou i del pou que va deixar de funcionar fa vint anys. “Una possible solució si les analítiques surten bé seria poder barrejar les dues aigües per millorar-ne la qualitat de la xarxa”, ha relatat Bel.

L’altra opció que també s’està estudiant és interconnectar la xarxa de Jesús amb la de Tortosa, però aquesta no pot ser una solució immediata perquè costaria posar-la en funcionament almenys cinc setmanes, a més de la inversió econòmica que representa. “És una obra que beneficia a Jesús i a Tortosa, i aquí potser tots plegats hauríem de reconèixer un problema de gestió perquè això s’hauria d’haver fet fa vint anys i ara no estaríem així”, ha lamentat Bel, assumint la vulnerabilitat que suposa que una població de 4.000 habitants no tingui alternativa de subministrament d’aigua. L’actual pou, que treu l’aigua d’aqüífer i no directament del riu Ebre, té un dipòsit amb només dos hores d’autonomia.

Pel que fa a l’obra d’Acuamed, inclosa al pla de restitució per les obres de descontaminació de l’embassament de Flix (Ribera d’Ebre), Bel ha explicat que ha parlat amb l’empresa, que l’obra està adjudicada, però que com a mínim estarà acabada en set mesos, ja que s’ha de connectar la xarxa a un nou pou i construir un nou dipòsit.

Després de les exposicions, diversos veïns, dels més de 200 presents a la reunió, han volgut dir-hi la seva, sense amagar el seu malestar per la “desinformació” en el moment en què es decideix que l’aigua no és apta pel consum de boca, així com la seva “preocupació” per conèixer l’abast del problema -alguns apunten que la terbolesa està des del dia 14 de gener-, la seva gestió, i la solució definitiva. Així mateix, els veïns han reclamat que no se’ls cobri el rebut de l’aigua d’aquest trimestre i que l’empresa d’aigües assumeixi possibles danys a electrodomèstics, canonades o dipòsits per la presència de sorra.

A una primera negativa de l’alcalde pel que fa al no cobrament del rebut de l’aigua, altres veïns han reclamat que almenys no es cobrés els dies que han estat perjudicats per aquesta incidència. En aquest punt, Bel ha deixat clar que el problema que ara tenien tots plegats era normalitzar la situació de l’abastament d’aigua i que això era la prioritat màxima de l’Ajuntament i de l’empresa d’aigües, i que un cop s’aconsegueixi ja es parlarà sobre el rebut, els pagaments, i quina part s’ha de cobrar o no. A més, l’alcalde ha recordat que des del mateix dissabte a la tarda, es van posar sis sortidors d’aigua a la pèrgola de Jesús, connectats a la xarxa de Tortosa, perquè els veïns poguessin anar a agafar-la de forma totalment gratuïtat. “Ja entenc que és un enrenou i que han de sortir de casa per anar a buscar l’aigua, però almenys tenen l’opció d’anar a comprar-la al supermercat o anar a agafar-la gratuïtament”, ha manifestat.

Sobre els possibles danys per la presència de sorra a electrodomèstics, l’alcalde ha explicat que l’empresa té una assegurança i que si el peritatge confirma que hi ha una relació directa amb l’avaria no hi haurà problema per assumir aquesta despesa.

Bel ha insistit que només hi ha un problema de presència de sorra a l’aigua del pou, i que no existeix cap tipus de contaminació més, i que es va avisar en el mateix moment en què les analítiques donen llindars per sobre dels permesos. “Teníem un marge de set dies per avisar i no van passar ni set hores”, s’ha defensat.