Posts

Esquerra Planera organitza una xerrada per parlar sobre els riscos del fibrociment

La formació reclama un pla per procedir, a mitjà o llarg termini, a la substitució de les canonades d’abastament d’aigua potable que son d’aquest material.
També diuen que la substitució evitaria les pèrdues d’aigua, xifrades en un 60 per cent.

(J.Roig/T.G.).-Al ple del passat mes de Febrer, el grup municipal d’Esquerra Planera, va plantejar a l’equip de govern convergent, la possibilitat de destinar una partida pressupostaria per iniciar les obres de substitució de les canonades de distribució de l’aigua potable local perquè, a banda que tenen una pèrdua del 60 per cent, els tubs són de fibrociment.

A partir dels anys 40 les canonades de fibrociment – fibres d’amiant i ciment- es van generalitzar en les xarxes d’aigua a Espanya i Europa. Materials l’ús, comercialització i manipulació han anat quedant estrictament prohibits en alguns casos i limitats en d’altres. Tot això per la seva comprovat risc per a la salut.

Des del 14 de desembre de 2002 se’n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l’Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. No obstant, aquesta normativa no afecta els materials que ja estaven instal·lats, i que estan permesos fins al final de la seva vida útil.

Manel Crespo, portaveu d’Esquerra Planera, recordava, des de La Plana Ràdio, la conveniència que l’equip de govern comencés a plantejar-se seriosament la necessitat d’invertir en la substitució d’aquests materials per altres més innocus, elaborant un pla a mitjà o llarg termini, juntament amb l’empresa que gestiona l’aigua potable al municipi.
D’altra banda, i per donar resposta a l’inquietud veïnal que pugui generar aquesta circumstància, Crespo deia que, dintre del cicle de xerrades que organitzen el primer dijous de cada mes, avui s’abordarà el tema, convidant un tècnic que explicarà el perquè es considera cancerigen el fibrociment, perquè es va prohibir o la normativa que afecta la tinença o ús d’aquest material. També es donarà resposta a les possibles qüestions que puguin plantejar els assistents.
La xerrada oberta a tot el poble es farà a l’Hotel d’Entitats aquesta tarda a partir de les sis.

Esquerra Planera no dona suport a l’aprovació de les noves ordenances municipals

IMG_20160302_085028

Foto: J.Roig

La de Civisme i Convivència creuen que pot crear conflictes als veïns.
A la de Recollida de Residus tampoc s’hi van sumar perquè creuen que l’esforç que fa el ciutadà per reciclar no es veu compensat a l’hora de pagar pel servei.

(J.Roig).-A la sessió plenària del passat mes de Febrer es van aprovar les noves Ordenances Municipals de Civisme i Convivència ciutadana i la de Recollida de Residus, uns punts que no van comptar amb el suport dels tres vots del grup d’Esquerra Planera ja que els regidors d’aquest grup es van abstenir a la votació.
Manel Crespo, com a portaveu d’Esquerra Planera, explicava des de l’emissora municipal que, tot i trobar encertada la referida a Civisme i Convivència ciutadana, no la van aprovar perquè hi ha algun punt que els genera dubtes, i posava com exemple el que fa referència a la retirada de estris o maquinària agrícola, que no podran estar estacionats més de 30 dies a la via pública. Crespo deia que els hi sembla correcta la mesura , però no tenen clar com es podrà fer complir, tenint en compte que Santa Bàrbara és un poble eminentment agrícola i l’ordenança pot crear alguns conflictes d’acatament.
A l’ordenança de Recollida de Residus també es van abstenir, segons Crespo perquè no troben just que l’esforç que fa el ciutadà reciclant, no es vegi compensat amb una reducció del cost del servei que acabés repercutint en el rebut o taxa que paguem per la recollida d’escombreries.
Crespo va destacar que en aquest punt van coincidir també amb el regidor del PP, Xavié Boqué i que l’equip de govern, davant d’aquestes reflexions, els van respondre que s’han queixat a l’empresa en diverses ocasions, però que aquesta “sempre els dona llargues” . “L’alcalde ens va dir que tornarà a exposar aquesta queixa en la propera reunió que tinguin”, concloïa el regidor d’Esquerra Planera.