Més Ulldecona vota en contra de l’augment del 50 % en les retribucions per les dedicacions parcials de l’equip de govern

El dilluns 27 de juny va celebrar-se a l’Ajuntament d’Ulldecona una sessió extraordinària del Ple municipal; es tracta del primer Ple des de la constitució de la corporació el passat dia 11 de juny.

La convocatòria de la sessió contenia varis punts, tots ells referents a qüestions de funcionament del consistori: el règim de sessions ordinàries; la creació de comissions informatives i la seva composició; el nomenament dels representants de l’ajuntament en els òrgans que ha de ser representat; la constitució dels grups municipals i els drets econòmics dels membres electes de l’ajuntament. Redacció

En tractar aquest darrer punt, el Grup municipal de Més Ulldecona va manifestar la seva total disconformitat amb la proposta feta per l’equip de govern que consisteix en augmentar les dedicacions parcials – de mitja jornada – en un 50 %. D’acord amb això els quatre regidors que s’acolliran a aquesta modalitat cobraran 1.500 € mensuals per una dedicació de mitja jornada mentre que en l’anterior legislatura els regidors que feien mitja jornada en cobraven 1.000.

En la seva intervenció, Josep Rodrigo, portaveu del Grup municipal de Més Ulldecona, va demanar explicacions a l’alcalde sobre el per què d’aquest augment en les retribucions en un moment econòmic delicat per l’ajuntament i en el context de crisi que patim. Tanmateix Celestí Hervàs no va donar cap explicació satisfactòria al respecte i finalment els regidors de més Ulldecona van votar en contra de l’acord que es va aprovar, només, amb els vots dels partits que formen l’equip de govern. Més Ulldecona vol fer notar aquesta nova incoherència de l’equip de govern pel que fa als plantejaments d’austeritat que CIU, PP i UGI van fer durant la campanya.. Es tracta, doncs, d’un nou incompliment dels programes electorals d’aquests partits que tornen a desconcertar i confondre als ciutadans d’Ulldecona.

Pel que fa a les comissions informatives, Més Ulldecona va advertir del fet que mancava nomenar un representant al Consell Escolar de l’Escola de Música d’Ulldecona.

L’alcalde va reconèixer l’oblit i va comprometre’s a sotmetre-ho a consideració en el proper ple. D’altra banda, Més Ulldecona va proposar de crear tres comissions informatives més, a part de les aprovades ahir: la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, la de Cultura i la d’Atenció a les Persones. L’objectiu de la creació d’aquestes comissions és que el nostre grup municipal i l’oposició en general pugui conèixer millor l’actuació de l’equip de govern en aquests àmbits per a contribuir a millorar l’acció municipal en aquestes àrees que, per Més Uldlecona, tenen i tindran una importància cabdal en el present mandat.

El fet de pertànyer a aquestes noves comissions i d’assisitir a les seves sessions no comportaria cap retribució addicional pels regidors que en forméssin part, d’acord amb la proposta feta per Rodrigo. La proposta va quedar pendent per al proper ple.

Pel que fa al cartipàs municipal, Josep Rodrigo va manifestar la seva satisfacció amb el fet que Projecció Exterior i Turisme es mantinguin dins una mateixa àrea atesa la connexió entre els dos àmbits. En aquest sentit, Rodrigo va insistir en que cal continuar donant a conèixer Ulldecona i impulsar la seva marca, tasca en la que va treballar activament com a regidor d’aquestes àrees en el passat mandat.