El Montsià constitueix el primer consorci de Catalunya per gestionar els espais de la Xarxa Natura 2000 de la comarca

La directora general del Medi Natural, Núria Buenaventura, va presidir ahir  la sessió constitutiva del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals de la Comarca del Montsià. Aquest ens està format pels ajuntaments d´Alcanar, Amposta, Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Masdenverge, Ulldecona ,el consell comarcal i dos organismes més
Josep Caparrós com a president del Consorci  ha considerat que la iniciativa “és una mostra de la unió d’esforços per optimitzar els recursos, revaloritzar els espais naturals de la comarca i donar-los la veritable importància que tenen”.


L’objecte del Consorci és la preservació i la valorització del patrimoni natural i paisatgístic de la comarca, així com la gestió integral dels espais naturals següents: serra de Godall, serra de Montsià, secans de Montsià i barrancs de Sant Antoni-Lloret-La Galera.
L’àmbit d’actuació del Consorci abastarà principalment dos tipologies d’espais.
En primer lloc els espais naturals de la comarca del Montsià inclosos en la Xarxa Natura 2000 i que no estan considerats com a figures d’especial protecció, concretament: serra de Montsià, serra de Godall, barranc de la Galera i garrigues de la Galera. D’altra banda, aquells espais perifèrics que actuen com a corredors o connectors, a tall d’exemple, la Foia d’Ulldecona, la Foia de Solsó, el riu de la Sénia, el sistema de camins ramaders, entre d’altres i que per la seva funcionalitat tenen gran interès natural i etnocultural.