Santa Bàrbara aprova el nou cartipàs municipal

regidorsweb_EDITORA9808EDITORA_7682

Ple Extraordinari d’Organització de la Corporació Municipal, primer de la legislatura. (Foto:AdSB)

El grup d’ Esquerra Planera critica que, “amb un regidor menys que la legislatura passada, globalment, el nou equip de govern, cobri més”

L’acta del ple,ara  es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament i des d’aquest enllaç

El dijous 18 de juny es va convocar el Ple Extraordinari d’Organització de la Corporació Municipal per a aquesta legislatura recent estrenada. L’ordre del dia del ple incloïa la fixació de la periodicitat de les sessions de plens ordinaris que fins ara es feien cada tres mesos i que segons explicava l’alcalde, Alfred Blanch, ara serà cada dos.
També es va aprovar la creació de la comissió especial de comptes, el nomenament dels representants de la corporació en òrgans col•legiats; la designació del regidor dipositari que presidirà Joan Abella, el nomenament de tinents d’alcalde amb una primera tinència per a Montse Rodríguez, Judit Lleixà que ostentarà la segona i Antonio Ollés la tercera.
L’alcalde deia que també es va aprovar el nomenament dels regidors delegats i la creació dels grups polítics municipals i la delegació i distribució de les diferents regidories que per aquesta legislatura estaran representades per Montse Rodríguez Arasa que s’ocuparà de Serveis Socials, Personal i Règim intern, Judit Lleixà Solà mantindrà Festes i Fires, mentre que Antonio Ollés seguirà amb Governació i Promoció Econòmica, adjudicant-li també Agricultura. Els regidors que s’estren són, Adrián Batiste Cuartero que s’ocuparà de Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves tecnologies. Laia Pla Coto regirà les àrees de Salut, Ensenyament i Turisme.
i Joan Abella Calduch portarà Hisenda, Comissió Especial de Comptes, Esports i Medi Ambient.
Les àrees d’Urbanisme, Cultura i les pròpies de l’Alcaldia seran assumides directament pel mateix Blanch.

A l’espera de poder oferir més detalls d’aquest important ple, si que podem avançar les primeres valoracions que ha fet el grup d’Esquerra Planera d’alguns dels punts proposats, com per exemple el de les retribucions que rebran els regidors i regidores de l’equip de govern. Marc March, com a portaveu del grup, explicava des de la ràdio municipal que van votar en contra d’aquest punt perquè, “ amb un regidor menys, cobren una mica més”, referint-se a la suma total que percebran els regidors de l’equip de govern, que recordem, desprès de les darreres eleccions, passaven a tenir set regidors en lloc dels vuit de la legislatura anterior. Marc afegia que no els sembla correcte que s’augmentin el sou en un moment de recessió econòmica. “Tampoc no hi tanta i tanta feina com per a que s’augmentin els sous”, deia.
Els sous que s’han adjudicat l’equip de govern van dels 1.291 als 596€ i les hores diàries de dedicació a les regidories, de les 4 a les 2. El detall dels acords que es van prendre en aquest primer ple extraordinari es poden consultar al web de l’Ajuntament, des d’aquest enllaç.