30 metres quadrats,molt més que trenta metres quadrats.

estudiu 1panora(J.Roig).-Desprès d’ una llarga  travessia de més de 5 anys  de peticions  que acabaven essent  desestimades per  diverses  i divergents raons  i que jo mateix,en nom propi,dirigia al ple del nostre ajuntament  per transmetre l’ iniciativa  de crear a Santa Bàrbara una emissora municipal ,convençut de que,com ja passava  a molts altres municipis veïns,el  disposar d’ un mitjà de comunicació serviria, entre altres coses, per dinamitzar la creixent vida associativa que estava vivint el nostre poble  i per projectar-lo a la resta de les Terres de l’ Ebre,finalment en  plena festa major,el diumenge 9 de Juliol de l ‘any 1995,qui aleshores era director general de Telecomunicacions de Catalunya inaugurava les instal•lacions de La Plana Ràdio que, a partir d ‘ara,passaran a ser història,davant l’ imminent trasllat als nous estudis  que s ‘estan acabant de preparar per aixoplugar la nova Plana Ràdio i com a tal,avui, ho vull transmetre com a notícia.

En aquell moment ,Josep Bertomeu era alcalde  i Joaquim Martí el regidor de Cultura que el va acabar convencent  de les avantatges de disposar d’ un mitjà de comunicació estable i professional  i qui ho va impulsar per a que acabes essent una realitat amb el suport de  tot el consistori i la majoria d ‘entitats del nostre poble que van signar un document que ,en el seu moment,vam presentar-los-hi amb aquesta petició. Desprès d’ això, l ‘any 1994 el Ple  ja va obrir  una primera partida simbòlica als  pressupostos d’aquell any,per a dotar-la, al següent, de l ‘assignació necessària per poder  convertir en realitat aquell projecte que els darrers 18 any ha donat servei a la població des de  els estudis que ara estem abandonant.

I és que,davant l ‘inquietud de l ‘actual alcalde Jordi Boronat per mantenir i millorar els serveis que tenim  al poble  i amb la coordinació del regidor de Comunicacions  Antonio Olles  i la il.lusió dels que formem part de la ràdio,els estudis es canvien d ‘emplaçament.

L ‘actual estat de l ‘edifici de l ‘ajuntament que ens ha acollit fins la majoria d ‘edat,fa aconsellable la seua restauració i per això,aprofitant les obres  que s’ han fet al solar de propietat municipal on s’ha instal•lat el nou mercat municipal ,el primer pis acollirà les oficines de l ‘ajuntament provisionalment i el segon pis i de manera definitiva,els nous estudis de La Plana Ràdio,dels que en parlarem amplament en un proper article per que avui,aquest serveix com a acomiadament nostàlgic d’ aquesta ràdio on hem nascut  i ens hem fet grans,mai més ben dit, i on hem viscut 18 anys d’ històries,anècdotes  i vivències compartides amb una col•laboradors entregats ,més de 200, que han anat passant  i deixant el seu esperit ,amb més o menys permanència per aquesta ràdio “de poble” que s’ ha nodrit precisament de poble i amb una audiència fidel que a anat creixent també amb nosaltres i gràcies a la qual ens hem pogut fer grans.

Aquest dies previs i posteriors al Nadal,estem fent el trasllat i,en anar desmembrant  cada part d ‘aquesta petita emissora,no puc evitar  uns sentiments que s ‘entremesclen  i que van  de la satisfacció de pensar que anem a millor, a  la nostàlgia que produeix el saber que a cada racó que vaig desmuntant vaig deixant un poc de l ‘esperit que  la fet molt més gran,molt més ampla que aquests 30 metres quadrats  que deixem enrere.