L’ alcalde de Santa Bàrbara vol donar un toc d ‘atenció als responsables de la neteja viaria

Te prevista una reunió amb l ‘empresa després d ‘ observar que a baixat l ‘eficàcia dels operaris que se’n encarreguen.

Jordi Boronat ,però, deia que la responsabilitat de mantenir el poble net és també dels ciutadans.

No descarta ,en un futur , començar aplicar sancions als  incívics

(Text i foto .J.Roig).-Al  setembre de l ‘any  2008,l’ ajuntament de Santa Bàrbara adjudicava el servei de neteja viaria a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas SA. per la quantitat de 69.303,70 euros i per un període de 2 anys prorrogables amb possibilitat d’ampliació de la concessió a 4 anys.

Dos anys desprès,el mateix alcalde del municipi,Jordi Boronat,reconeixia  en una entrevista a La Plana Ràdio,que en els darrers mesos ha baixat de manera visible l’ eficàcia dels operaris  que s ‘en encarreguen .Els carreres estan més bruts en general i s’ ha detectat un altra vegada un augment de excrements canins. Per això, a principis del proper mes de Gener, Boronat te convocada una reunió amb responsables de l ‘empresa adjudicatària per donar “una estirada d’ orelles”,és a dir,un toc d ‘atenció  a l ‘empresa,  per saber  perquè ha baixat lo rendiment dels treballadors.

No obstant això,l’ alcalde planer advertia que tota la responsabilitat de la neteja dels carrers del poble no  és  de l ‘empresa o dels operaris. Els ciutadans  també hi han de col•laborar amb comportaments més cívics a l ‘hora,per exemple,de dipositar les deixalles als contenidors soterrats.

Boronat parlava de “dèficit” en  aquest sentit ja que,fins i tot,les darreres setmanes el consistori s’ ha vist obligat a col•locar uns  cartells identificatius  a les zones on estan els contenidors  amb les imatges dels materials que es poden i els que no es poden tirar als contenidors,admeten que aquets comportament incívics  son minoritaris,però  que donen una molt mala imatge del nostre poble.

Si  aquesta actitud incívica continua,l ‘alcalde planer advertia que,aplicar sancions a traves de les ordenances municipals , és una de les qüestions que te pendents i que encara que no sap si  podrà refer-les  aquesta legislatura,és trist,deia que al final s’ hagi de recórrer a les sancions per evitar aquets comportaments .

Boronat concloïa que Santa Bàrbara no és un poble atípic en aquest sentit. Malauradament els comportaments incívics  en temes com la neteja dels espais públics  o  destrosses de mobiliari urbà ,passen a molts altres pobles ,com o constata  el fet de que aquest és un dels temes  dels que  es parla a les reunions d’ alcaldes de la comarca.