L ‘alcalde de Godall presidirà- un any i mig -Consorci per al Desenvolupament Interior del Montsià

Francesc Miró (Foto:Ajuntament de Godall)

(Redacció/J.Roig).-El passat dilluns  va tenir lloc la renovació dels membres del Consorci de Desenvolupament Interior del Montsià (DEIM), fruït dels les passades eleccions municipals i d’acord amb el contingut dels seus estatuts, recentment modificats. L’objecte i la finalitat del DEIM és la gestió del viver d’empreses de la comarca i el desenvolupament de sòl industrial i dinamització econòmica lligada al viver, així com també polítiques actives d’ocupació.

El Consorci DEIM és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, que ha quedat constituïda per als propers quatre anys pels Ajuntaments de Godall, La Galera i el Consell Comarcal del Montsià.

La presidència del Consorci DEIM l’exerciran, per períodes de setze mesos, els presidents dels tres ens locals consorciats. Francesc Miró, alcalde de Godall, és sobre qui recau el primer període de presidència. “L’objectiu primordial d’aquesta legislatura és el polígon industrial amb l’objectiu de contribuir a dinamitzar el sector econòmic del conjunt de la comarca. Per poder iniciar els treballs d’urbanització, cal accelerar el planejament urbanístic corresponent”, ha explicat Miró.

L’objecte i la finalitat del Consorci DEIM serà la gestió del Viver d’Empreses del Montsià i el desenvolupament de sòl industrial i dinamització econòmica lligats al viver, així com també polítiques actives d’ocupació; millorar les condicions de vida dels habitants de territori, promoure el desenvolupament econòmic i social de la comarca, així com aconseguir una millora de les infrastructures de la zona.