L ‘Escola de Música “Los Flarets” encara no ha rebut la subvenció d ‘Ensenyament.

Façana de l ‘escola de música “Los Flarets” (Foto LPR)

Segons el director de l ‘Escola, amb  l’actual situació econòmica del centre és difícil subsistir.
Un bingo per Festes i la creació d’ un grup de batukada, són les fons alternatives d’ ingressos que es planteja el centre.

(J.Roig/T.G.).-A la segona meitat del passat  Setembre,  va donar inici també el curs a l ‘Escola Municipal  de Música  “Los Flarets” de Santa Bàrbara,segons explicava el director de l ‘escola,Marc Subirats,amb un lleuger augment d’ alumnes,tot i que les matriculacions han estat més minses que l ‘any passat,però per contra hi ha hagut menys baixes.

Subirats es lamentava de la situació  econòmica crítica en la que es troba l’ Escola actualment,ja que , al contrari d’ altres escoles reconegudes del territori ,”Els Flarerts encara no han rebut la subvenció de poc més de 300 euros per alumne i curs que atorga el Departament d’ Ensenyament,que els hi pertocaria i que ajudaria a fer front  a les despeses més bàsiques , com ara el pagament de les classes als set mestres que té el centre.”Amb les quotes que paguen els pares i la subvenció que ens atorga l’ ajuntament,es molt just poder subsistir”  es queixava el director.

Davant aquesta situació critica en la que es troben les finances  de l ‘Escola,Marc deia que,desprès de la reunió de la passada setmana, van sorgir algunes idees per buscar fons alternatives de  finançament,entre altres,organitzar una nit de bingo a les Festes Majors i l ‘altra i més original,crear un grup de batukada dintre de l ‘escola que oferiria els seues serveis per als diversos actes festius que puguin organitzar entitats o ajuntaments.

Subirats també va explicar  que  la desaparició dels ajuts socials  que fins fa poc oferien algunes entitats financeres, el s ha ajudat a trobar-se en  aquesta situació econòmica tant precària en la que es troba l ‘escola.