Santa Bàrbara organitza el “joc de crear una empresa”

(J.Roig/ASB)

Les Regidories de Promoció Econòmica, Noves Tecnologies i Serveis Socials  de Santa Bàrbara organitzen per al proper dilluns 20 de desembre una singular jornada de formació que pretén,mitjança un joc de rol , mostrà com és pot crear una empresa i lo que és més important, intentar que  aquesta sigui una empresa amb èxit.
Segons que explicava el  tècnic de l’àrea de promoció econòmica del nostre ajuntament ,Eduard Roldan, es tracta d’ un joc de simulació,on cada jugador assumeix un rol  per  desenvolupar  les tres fases bàsiques per la creació d’ una empresa :concretar l’ idea,elaborar un pla per desenvolupar-la i acomplir els requisits formals per  fer-la una realitat.

La Jornada està dirigida a tots els emprenedors i emprenedores que hi vulguin participar i que tenen una idea per crear un projecte empresarial o bé explorar nous horitzons econòmics futurs. Es durà a terme,com hem dit,el proper dilluns a partir de les 10 hores, a la Biblioteca José Escudé Albesa i anirà a càrrec de Cp’Ac, Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, fundació que promou actuacions de foment de l’emprenedoria. La jornada, a més, s’emmarca en els plans anuals d’Inicia, per la creació d’empreses i Joventut, respectivament.

La jornada pretén ser una eina indirecta més que fomenti l’emprenedoria entre els més joves i desenvolupi mecanismes de creació d’ocupació en moments on, l’economia, està sofrint importants greuges.