L ‘alcalde de Santa Bàrbara diu que els pressupostos per al 2013 són uns pressupostos realistes.

Jordi Bonorat,alcalde de Santa Bàrbara (Foto :thaoweb.com)

Els pressupostos asseguren el  lloc  de treball a tot el personal municipal actual i per tant tots els serveis que es donen a la població.


Destaquen els 550.000 euros destinats a inversió en obres ,que a part  de millorar infraestructures ,aconsegueixen crear   llocs de treball temporal per als veïns del poble

(J.Roig/T.G.).-Tancant el cicle de valoracions del pressupost municipal per al 2013 que l ‘equip de govern de l’ ajuntament de  Santa Bàrbara va aprovar a finals del passat mes de Desembre,tenim avui la que feia a la nostra emissora l ‘alcalde del municipi,Jordi Boronat.

Els dos  milions vuit cents mil euros pressupostats  per a l ‘actual exercici,responen a criteris realistes i amb una tendència a la baixa,deia Boronat qui afegia  que s ‘ajusten a la previsió d’ ingressos ,però també a la de les  possibles subvencions que pugin arribar d ‘altres administracions ,amb lo que habitualment   i gràcies a les corresponents modificacions   pressupostaries,la quantitat inicial s ‘acaba superant.

L’ alcalde planer  destacava el capítol 1 del pressupost  perquè garanteix un any més els llocs de treball de tot el personal de l ‘ajuntament i per lo tant els serveis que s’ ofereixen a la població .

Un altre capítol important és el  destinat a  a inversió,amb una partida de 550.000 euros  que es repartiran entre les obres a executar  a la placeta del antic dipòsit d ‘aigua per recuperar-la i dignificar-la i les que,segurament es faran a partir del mes de febrer al Parc Municipal,per no perdre la subvenció  de 55.000 euros rebuda de la Generalitat per a aquest concepte. La resta d’ inversió es destinarà a l ‘acabament de la segona fase  de les obres del Centre de dia i adequació de la placeta adjacent i a les obres del nou Mercat Municipal.

Jordi Boronat volia destacar també molt especialment  que en totes les inversions en obres que ha fet el seu equip de govern ,ha intervingut i intervindrà gent del poble , a través de plans locals d’inserció al treball articulats per l’Ajuntament, que a més de millorar infraestructures a nivell local i seguir amb el mateix ritme d’inversió dels últims anys, aconsegueixen  la creació de llocs de treball temporal al sector de la construcció, principalment.