L ‘escola de música de la Unió Musical Jaume Balmes passa a ser municipal.

Escola de música municipal "Els Flarets"(Foto :LPR)

Les Escoles de música han de ser municipals per poder rebre ajuts de l ‘administració

El president  de la banda planera deia que els ajuts d’Ensenyament  són  la única manera d ‘assegurar la subsistència de les escoles i la regularització del professorat.

(J.Roig).- Fa uns dies informàvem de que l ‘escola de música de la banda “Unió Musical Jaume Balmes” de Santa Bàrbara havia canviat el seu nom pel de “Escola de música  municipal  Els Flarets”
Avui podem ampliar aquesta informació ja que ,segons explicava el president de l’ entitat ,Paco Casadó,l ‘ajuntament de Santa Bàrbara estaria disposat a recolzar administrativament  aquesta titularitat per poder fer de pont entre el Departament d’ Ensenyament i   l ‘escola per a que aquesta pugi rebre la subvenció necessària per la a la seua subsistència .Casadó deia que la única formula per  a que les escoles de música pugin ser subvencionades  és que siguin municipals.

Fa uns mesos  i desprès de gestionar els tràmits necessaris, el Departament d ‘Ensenyament reconeixia l ‘escola de música planera. Ara  l’ ajuntament ha fet  també les gestions per a demanar la municipalització de l’ escola de música i solament falta passar una segona inspecció administrativa ,que Casado preveu es realitzi abans de Nadal per  a que l ‘escola passi a ser de titularitat municipal.
Aquesta municipalització  no significaria cap altra implicació  de l ‘ajuntament   que no sigui la   de tramitar la petició de les subvencions del  Departament d ‘Ensenyament .Casadó deia que  la manca de recursos és un problema genèric de totes les escoles de música comarcals    i aquests ajuts d’Ensenyament  la única manera d ‘assegurar la seua subsistència  per poder acabar de fer front  dels sous dels professors  i regularitzar al seua situació laboral. Amb les quotes que paguen els pares del alumnes  i els ingressos generats per  altres aportacions com les aconseguides de la Diputació o del programa “Tu ajudes” de Caixa Tarragona,no en hi ha prou   per aconseguir quadrar un pressupost anual  que en el cas de la “Unió Musical Jaume Balmes” està al voltant dels 48.000 euros,per això,deia Casadó,”és bàsica  aquesta implicació administrativa de l’ ajuntament  a través  de l qual esperem rebre aquesta subvenció”.