Es confirma l’ampliació de l’escola de Santa Bàrbara

Les obres de fonamentació  podrien començar en els propers dies.

(J.Roig/T.G./AdSB).-Des  de fa més de 5 anys es ve reivindicant la necessitat d’una ampliació dels espais de l’escola, desprès del creixent l’augment d’alumnat que el centre a patit en els darrers temps com a conseqüència,especialment, de la població nouvinguda que a acollit el municipi.
Aquest augment en les ràtios d’ alumnat ha provocat  que  s’ hagin tingut que habilitar  com a aules ordinàries lo que  inicialment eren aules especialitzades, perdent espais com els destinats a  biblioteca, informàtica, música, plàstica,etc.
Per tot això, i amb la insistència de tots els agents implicats; ajuntament, claustre de mestres i famílies,finalment s’ha aconseguit el compromís en ferm, per part del departament, de fer aquesta ampliació per al centre,ampliació que es durà a terme aquest mateix curs i que segons avançava a la nostra emissora l’ alcalde de la població,Jordi Boronat, podria començar en els propers dies amb els treballs de fonamentació que ha de dur a terme el propi ajuntament a través de la brigada municipal.
Aquesta ampliació de l ‘escola Jaume Balmes  de Santa Bàrbara  serà cofinançada entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament del poble , s’executarà en dues fases i consistirà en l’ampliació amb 5 aules prefabricades més, equipades amb lavabos interiors, ocupant una superfície aproximada d’uns 350 m2 al pati d ‘esbarjo infantil a la part que dona al carrer Genar Bartroli . La segona fase  del projecte són les obres de reforma, millora i condicionament de l’edifici actual per tal de donar cabuda a un menjador escolar, la instal•lació d’un ascensor i la redistribució d’algunes de les aules existents a la planta baixa de l’edifici.
L’ ajuntament també ha informat de què la segona fase de les obres,es a dir,la reforma interior del col•legi, es farà durant el proper estiu, per tal d’afectar el mínim possible al desenvolupament habitual de les tasques docents.