Esquerra Planera demana a l’equip de Govern que apliqui les ordenances recentment aprovades.

20150618_094100

Marc March en primer terme (Foto:J.Roig)

L’oposició posa especial èmfasi en la de recollida de residus i en que es  comenci a sancionar als infractors, desprès d’un període d’informació.
El Govern diu que no es tracta tant de castigar o sancionar, sinó de dotar d’arguments legals per poder intervenir en cas de disputes entre veïns.

(J.Roig).-Tot i que en l’aprovació inicial, el passat mes de Febrer, el grup d’Esquerra Planera es va abstenir en la votació de les noves ordenances municipals de Civisme i convivència ciutadana i en la de Recollida de residus, dient que voleïn presentar al•legacions a les mateixes, en la sessió plenària del passat mes d’Abril van acabar donant suport a la votació definitiva d’aquestes normes. El portaveu del grup, Marc March, però va demanar que, sobre tot la nova ordenança de recollida de residus, s’apliqui amb les corresponents sancions als infractors, desprès d’un prudencial període d’informació i advertència a la ciutadania.”Fins ara l’ajuntament no podia fer res perquè no tenia les eines”, deia March.

L’equip de Govern planer assegura que aquestes Ordenances són necessàries per regular la convivència, el civisme i el benestar del poble en general i que en cap cas és una ordenança que vulgui castigar o sancionar sinó que preten dotar d’arguments legals a l’ajuntament perquè, en el cas que hagi una disputa entre veïns, es disposi d’un document que regeixi aquest servei al municipi i per tant d’obligat compliment. “No està feta amb una intenció negativa sinó positiva” s’exposa a l’acta de la sessió.