Santa Bàrbara denuncia Endesa davant el Síndic de Greuges

sindic

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

L’ajuntament ja es va queixar a la companyia pels continuats i perllongats talls de subministrament elèctric produïts al municipi el passat mes de Juliol.
En no rebre resposta d’Endesa, ha exposat els fets davant el Síndic.

(J.Roig).-No és estrany que, de tant en tant, el nostre municipi pateixi talls de llum sobtats, (de vegades micro talls) que causen perjudicis a l’usuari i sobre tot als aparells elèctrics més sensibles.

El passat més de juliol però, i concretament els dies 29, 30 i 31, la deficiència en el servei ja va arribar a lo que es podria denominar d’escàndol, perquè durant els tres dies els talls de subministrament elèctric es van produir de forma reiterada i per causes desconegudes ja que, en cap moment, la companyia subministradora va comunicar cap tipus d’incidència, ni va haver tampoc cap tempesta ni qualsevol altre factor que pugues fer pensar que es pugessin produir talls tant repetitius i perllongats.
Davant aquesta situació i atenent també a les queixes veïnals, el passat mes d’Agost, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va dirigir una carta a ENDESA demanant explicacions pels fets ocorreguts el dia 29 de juliol per la tarda, quant es va produir el primer tall, continuant el segon al matí del dia 30 , sense que es restablís el servei fins al 31.
La carta exposava els fets i demanava explicacions del perquè no s’havia informat prèviament a l’ajuntament de que es produirien talls al subministrament i també de perquè, dies desprès de l’incident, cap responsable de l’empresa s’havia posat en contacte amb l’ajuntament per proporcionar una explicació de lo que havia passat , advertint que la interrupció temporal del subministrament elèctric significa un incompliment per part de l’empresa de les disposicions legals i contractuals que regulen l’activitat i demanant una explicació dels fets que van ocasionar l’ interrupció, que s’informi prèviament quant s’hagi de produir algun tipus d’interrupció per causes previstes i que s’incrementin les inversions per mantenir les instal•lacions.

L’alcalde Santa Bàrbara, Alfred Blanch, explicava que tampoc és la primera vegada que l’ajuntament es queixa formalment davant d’alguna deficiència en els serveis que rep el municipi .

De totes maneres i desprès de gairebé dos mesos sense rebre resposta per part d’Endesa,  el passat 23 de setembre, l’ajuntament decidia exposar la seua queixa davant del Síndic de Greuges.